Sanitærsøknader

Kort fortalt

  • Alle arbeider med private vann- og avløpsledninger, tilknyttet kommunalt ledningsnett, er søknadspliktige.
  • Entreprenøren skal sende inn en sanitærsøknad til kommunen før oppstart av arbeidene, via Entreprenørportalen.  

Registrering av bruker

Det første du må gjøre er å registrere deg som bruker av Entreprenørportalen fra Volue (tidligere Powel) hvis du ikke allerede er bruker der.

Registrere deg som bruker av Entreprenørportalen (tidligere Powel)

Hvis du tidligere har sendt inn søknader via Entreprenørportalen til andre kommuner, bruker du samme innlogging. Deretter må du be om tilgang hos Tønsberg kommune i portalen.

Før første søknad kan sendes inn, må vi godkjenne hvert enkelt firma som har søkt om tilgang. Når firmaet er godkjent, får du tilsendt en egen link som firmaet ditt heretter skal bruke ved pålogging. Lagre gjerne denne linken som favoritt i nettleseren din.

Dersom du ikke finner igjen linken din, ta kontakt med oss, så sender vi deg den på nytt.
 

Regelverk

Stikkledninger for vann og avløp i Tønsberg skal legges i henhold til Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp.

Les mer på vår side for standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Håndtering av overvann skal utføres i henhold til Tønsberg kommune sin overvannsveileder.

Les overvannsveilederen for Tønsberg