Tømming av slamavskillere (septiktanker), tette tanker, minirenseanlegg

Kort fortalt

 • Tønsberg kommune skal sørge for tømming av avløpsslam fra alle private sanitæranlegg som minirenseanlegg, tette tanker eller slamavskillere, også de som er tilknyttet kommunalt avløpsnett.
 • Planlagt rutinemessig tømming settes opp etter en fastsatt tømmeplan
 • Det er Norva24 Spyleteknikk som tømmer anleggene i Tønsberg kommune

Nytt miljøgebyr for private avløpsanlegg

Husstander med private avløpsanlegg skal fra 2024 betale et miljøgebyr for tilsyn av anlegget.  Det årlige gebyret er på kr 800,- per anlegg. Gebyret ble lagt inn i fakturaen for kommunale avgifter som ble sendt ut i begynnelsen av mai 2024.

Les hele nyhetssaken

 

Tønsberg har egen forskrift

Tønsberg kommune har egen forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. som gjelder fra 1.1.2020.

Forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg

I forskriften står det at kommunen som skal sørge for tømming av avløpsslam fra alle eiendommer i kommunen som har private sanitæranlegg som slamavskillere,  minirenseanlegg eller tette tanker.
 

Hvem tømmer?

Det er Norva24 Spyleteknikk som tømmer anleggene i Tønsberg kommune. Se kontaktinformasjon nederst på siden.
 

Hva skal tømmes?

 • tette tanker
 • slamavskillere/septiktanker.
 • minirenseanlegg

Dersom du i dag sørger for tømming av din egen septiktank må du melde inn ditt behov for tømming. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet under.

Registrering av septiktank


Rutinetømming i henhold til fastsatt tømmeplan

Planlagt rutinemessig tømming settes opp etter en fastsatt tømmeplan, basert på behov og tømmefrekvens.

Slamanlegg skal tømmes etter behov, men normalt ikke sjeldnere enn:

 • Slamavskillere -  hvert annet år
 • Tette tanker - hvert år
 • Minirenseanlegg -  hvert år. Det vil si at de aller fleste minirenseanleggene tømmes en gang i året. Noen av de større anleggene tømmes hyppigere.
 • Slamavskiller for gråvann -  hvert annet år for helårsbolig og hvert fjerde år for fritidsbolig
 • Slamavskillere som er tilknyttet infiltrasjonsanlegg -  hvert annet år


Endre tømmefrekvens

Dersom det er behov for å endre tømmefrekvens kan dere ta kontakt med kommunen. Dersom ditt behov for eksempel er tømming 2 ganger hvert år skal kommunen sørge for tømming begge ganger og du vil bli fakturert for dette.

Ekstratømming utenom fastsatt tømmeplan, det vil si det som er registrert som tømmeintervall hos kommunen, må du selv bestille og bekoste et tømmefirma du selv velger. Behov for ekstratømming kan for eksempel skje dersom du skulle oppleve driftsproblemer på anlegget. Du vil da få faktura direkte fra tømmefirma.

 • Norva24 Spyleteknikk varsler på mail, SMS eller per post 1-2 uker før tømming


Siste tømming av slamavskiller (septiktank)

Dersom anleggseier har fått pålegg om å tilknytte seg kommunalt avløpsnett, og/eller separere stikkledningene for avløp, skal slamavskilleren (septiktanken) samtidig utkobles. Da har anleggseier rett til å få siste tømming vederlagsfritt.

Det samme gjelder når det er gitt vedtak om ulovlig utslipp av sanitært avløpsvann, og anleggseier må oppgradere/skifte ut renseløsningen. Slamavskilleren skal alltid tømmes en siste gang etter at det nye anlegget er satt i drift, selv om slamavskilleren fortsatt skal brukes som en etterpoleringsløsning etter minirenseanlegg.
 

Priser

Hva tømming av slam koster for deg er avhengig av type anlegg og hyppighet. Kommunen fastsetter årlig slamgebyrets størrelse i gebyrregulativet.

Gebyrene innkreves i fire terminer og du mottar faktura fra Tønsberg kommune.

For gjeldende priser og faktureringsrutiner, se kommunens gebyrregulativ (PDF, 573 kB) 

 


Slamforskriften for Tønsberg kommune

Forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg