Tømming av slamavskillere (septiktanker), tette tanker, minirenseanlegg

Tømming av slamavskillere (septiktanker), tette tanker, minirenseanlegg

Kort fortalt

 • Tønsberg kommune skal sørge for tømming av avløpsslam fra alle eiendommer i kommunen som har private sanitæranlegg som slamavskillere,  minirenseanlegg eller tette tanker.
 • Planlagt rutinemessig tømming settes opp etter en fastsatt tømmeplan
 • I 2020 tømmer Septik-Tank Service Br. Darup EFT AS alle anlegg i tidligere Re kommune og Spyleteknikk AS tømmer i tidligere Tønsberg kommune.

Ny forskrift

Tønsberg kommune har vedtatt forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. som gjelder fra 1.1.2020.
 

Forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg
 

I henhold til forskriften er det kommunen som skal sørge for tømming av avløpsslam fra alle eiendommer i kommunen som har private sanitæranlegg som slamavskillere,  minirenseanlegg eller tette tanker.
 

Hvem tømmer?

I 2020 tømmer Septik-Tank Service Br. Darup EFT AS alle anlegg i tidligere Re kommune og Spyleteknikk AS tømmer i tidligere Tønsberg kommune. Fra 2021 blir det samme tømmefirma i hele kommunen.

 

Hva skal tømmes?

 • tette tanker
 • slamavskillere/septiktanker.
 • minirenseanlegg

 

Rutinetømming i henhold til fastsatt tømmeplan

Planlagt rutinemessig tømming settes opp etter en fastsatt tømmeplan, basert på behov og tømmefrekvens.

Slamanlegg skal tømmes etter behov, men normalt ikke sjeldnere enn:

 • Slamavskillere -  hvert annet år
 • Tette tanker - hvert år
 • Minirenseanlegg -  hvert år. Det vil si at de aller fleste minirenseanleggene tømmes en gang i året. Noen av de større anleggene tømmes hyppigere.
 • Slamavskiller for gråvann -  hvert annet år for helårsbolig og hvert fjerde år for fritidsbolig
 • Slamavskillere som er tilknyttet infiltrasjonsanlegg -  hvert annet år

 

Endre tømmefrekvens

Dersom det er behov for å endre tømmefrekvens kan dere ta kontakt med kommunen. Dersom ditt behov for eksempel er tømming 2 ganger hvert år skal kommunen sørge for tømming begge ganger og du vil bli fakturert for dette.

Ekstratømming utenom fastsatt tømmeplan, det vil si det som er registrert som tømmeintervall hos kommunen, må du selv bestille og bekoste dette hos et tømmefirma du selv velger. Behov for ekstratømming kan for eksempel skje dersom du skulle oppleve driftsproblemer på anlegget. Du vil da få faktura direkte fra tømmefirma.

 • Septik-Tank Service Br Darup EFT varsler med lapp i postkassa 14 dager før tømming.
 • Norva24  Spyleteknikk varsler på mail, sms eller pr. post 1-2 uker før tømming

 

Siste tømming av slamavskiller (septiktank)

Dersom anleggseier har fått pålegg om å tilknytte seg kommunalt avløpsnett, og/eller separere stikkledningene for avløp, skal slamavskilleren (septiktanken) samtidig utkobles. Da har anleggseier rett til å få siste tømming vederlagsfritt.

Det samme gjelder når det er gitt vedtak om ulovlig utslipp av sanitært avløpsvann, og anleggseier må oppgradere/skifte ut renseløsningen. Slamavskilleren skal alltid tømmes en siste gang etter at det nye anlegget er satt i drift, selv om slamavskilleren fortsatt skal brukes som en etterpoleringsløsning etter minirenseanlegg.

 

Priser for 2020

Hva tømming av slam koster for deg er avhengig av type anlegg og hyppighet. Kommunen fastsetter årlig slamgebyrets størrelse i gebyrregulativet.

Gebyrene innkreves i fire terminer og du mottar faktura fra Tønsberg kommune.

For gjeldende priser og faktureringsrutiner, se kommunens gebyrregulativ 

 

Tømming av slam

 

Slamforskriften for Tønsberg kommune

Forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg

 

Historikk om slamtømming

Til toppen