Brøyting og strøing

Kort fortalt

Kommunen har ansvar for å brøyte og strø på:

 • alle kommunale veier
 • kommunale gang- og sykkelveier
 • kommunens skoler
 • barnehager
 • institusjoner/sykehjem
 • kommunale P-plasser og andre offentlige plasser

 

Melde fra om manglende brøyting eller strøing?

Meld fra om manglende brøyting, strøing eller annet vi trenger å få vite

 

Fylkesveier, europa- og riksveier

Ring telefonnummer 175 hvis du vil melde om feil og mangler på fylkesveier, europa- og riksveier, eller tipse om trafikkfarlige situasjoner.


Les mer på fylkeskommunes nettside om deres ansvar for strøing, brøyting og annet vedlikehold av fylkesveiene.
 

Les mer på nettsiden til Statens vegvesen om deres ansvar for strøing, brøyting og annet vedlikehold av europa- og riksveier
 

Dette er ditt ansvar

 • Private veier skal driftes og vedlikeholdes av de som bruker veien
 • De som har eiendommer i sentrum, har selv vedlikeholsdplikt på fortauene.
 • Brøytekanter inn mot private veier og innkjøringer må brøytes av veilag/beretslag/eier av bolig. Snøen skal ikke brøytes ut i veien/gaten igjen.

 

Når brøyter vi hvor?

Når brøyter vi hvor
Vei Igangsettes Ferdig Ansvar
Kommunale veier Ved 6 cm Innen 10 timer Tønsberg kommune
Gang- og sykkelveier Ved 3 cm Innen 9 timer Tønsberg kommune
Fortau sentrum Gårdeiers ansvar Gårdeiers ansvar Gårdeiers ansvar
Fortau - øvrig Som GS-vei Som GS-vei Tønsberg kommune
 • Med ekstra store snømengder eller mye snøføyke , kan det ta noe mer tid.
 • I sentrum vil det normalt ikke bli brøytet i de mest trafikkerte tidene.
 • Snøhauger og brøytekanter ryddes vekk etter snøfall og brøyting så snart som mulig. Fotgjengeroverganger, kryss og fortau lags skoleveier prioriteres.

 

Strøing

 • Når det blir igangsatt strøing, da prioriteres bratte bakker, buss traseer, kryss  og Gang- og sykkelveier.
 • Igangsetting av strøing skjer etter værsituasjonen og etter vurdering av værprognosene fremover. I hovedsak skjer igangsetting når det har blitt ett behov, i mindre grad som et forebyggende tiltak, da dette ikke er hensiktsmessig.
 • I sentrum har gårdeierne plikt til å strø fortauene når det er glatt.