Brøyting og strøing

Brøyting og strøing

Kort fortalt

Kommunen har ansvar for å brøyte og strø på:

 • alle kommunale veier
 • kommunale gang- og sykkelveier
 • kommunens skoler
 • barnehager
 • institusjoner/sykehjem
 • kommunale P-plasser og andre offentlige plasser

Dette er ditt ansvar

 • Private veier skal driftes og vedlikeholdes av de som bruker veien
 • De som har eiendommer i sentrum, har selv vedlikeholsdplikt på fortauene.
 • Brøytekanter inn mot private veier og innkjøringer må brøytes av veilag/beretslag/eier av bolig. Snøen skal ikke brøytes ut i veien/gaten igjen.

Når brøyter vi hvor?

Når brøyter vi hvor
Vei Igangsettes Ferdig Ansvar
Kommunale veier Ved 6 cm Innen 10 timer Tønsberg kommune
Gang- og sykkelveier Ved 3 cm Innen 9 timer Tønsberg kommune
Fortau sentrum Gårdeiers ansvar Gårdeiers ansvar Gårdeiers ansvar
Fortau - øvrig Som GS-vei Som GS-vei Tønsberg kommune
 • Med ekstra store snømengder eller mye snøføyke , kan det ta noe mer tid.
 • I sentrum vil det normalt ikke bli brøytet i de mest trafikkerte tidene.
 • Snøhauger og brøytekanter ryddes vekk etter snøfall og brøyting så snart som mulig. Fotgjengeroverganger, kryss og fortau lags skoleveier prioriteres.

Strøing

 • Når det blir igangsatt strøing, da prioriteres bratte bakker, buss traseer, kryss  og Gang- og sykkelveier.
 • Igangsetting av strøing skjer etter værsituasjonen og etter vurdering av værprognosene fremover. I hovedsak skjer igangsetting når det har blitt ett behov, i mindre grad som et forebyggende tiltak, da dette ikke er hensiktsmessig.
 • I sentrum har gårdeierne plikt til å strø fortauene når det er glatt.

 

Fylkesveier

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvaret for strøing, brøyting og annet vedlikehold av fylkesveiene.

 

Europa- og riksveier

Statens vegvesen har ansvaret for strøing, brøyting og annet vedlikehold av europa- og riksveier

Til toppen