Hvem hva hvor

Hvem, hva, hvor

 

Teknisk Drift

Besøksadresse: Driftsavdelingen i Kilengaten 24.

Ansatte på Kilen
Navn Faste oppgaver Telefon
Øyvind Myhre virksomhetsleder Personal, administrasjon 976 81 322
Ann Mari Nilsen Gaup Kontorsjef Økonomi, regnskap, Kostra, personal, adm. og kommunaltekniske gebyrer 958 89 083
Madelen Eriksen Saksbehandler Økonomi, utleie kommunal grunn, arrangementer 932 87 372
Eirunn Haugstad Arbeidsleder Vei Gravesøknader, veidrift, sperringer, arrangementer 986 57 102
Geir Johansen Driftsleder - VA Prosjektleder vann og avløp, vannlekkasjer, vannkvalitet 995 50 911
Oddbjørn Myhren Driftsingeniør - park Grøntanlegg 951 74 403
Gjert Egil Johansen Driftsingeniør - vei Gatelys, asfaltering, luftkvalitetsmåling, veidrift 915 89 128 tirsdag,onsdag og torsdag
Jan Olaf Ottosen Avdelingsleder vei/anleggsavdeling Overordnet forvaltning av kommunale veier, g/s-vei og veilys 918 00 810
Ellen Ringdal Driftsingeniør Veilys, drikke- og badevannskvalitet, regresskrav vann- og avløp, diverse driftsoppgaver 909 24 891
Øyvind Bjørthun Driftsleder - verksted Verkstedleder, Kanalbroa 959 91 208
Svenn Erik Røsland Teamleder VA-stasjoner Pumpestasjoner, overløp, el. installasjoner 454 78 588
Trond Halvorsen Brun Tjenesteleder Havn Daglig drift, ISPS 33 35 45 02 / 909 87 267
Roger Sandåker Fagarbeider Bruvakt Kanalbroa 971 06 071
Lise-Gro Stavrum Saksbehandler havn Økonomi, lønn, personal 33 35 45 00 / 948 48 682

Kommunalteknikk Prosjekt og Forvaltning

Besøksadresse: Regata 2, Kommunehuset på Revetal

Ansatte i rådhuset på Revetal
Navn Faste oppgaver Telefonnummer
Roger Herstad Virksomhetsleder Personal, administrasjon, Hovedplaner vann og avløp, utredninger, forskrifter, retningslinjer 948 32 871
Live Kirkeby Saksbehandler Kommunaltekniske gebyrer, vannmålere (gebyrer), slamtømming 938 09 568
Anne Karine Thaastrup Johannessen Saksbehandler Økonomi, regnskap, personal, administrasjon og kommunaltekniske gebyrer 948 10 465
Roger Herstad Tjenesteleder vann og avløp Hovedplaner vann og avløp, utredninger, forskrifter, retningslinjer 948 32 871
Håvard Storvik Ingeniør spredt avløp Spredt avløp (private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett) 907 27 766
Marte Bruu Tanum Ingeniør spredt avløp Spredt avløp (private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett) 412 47 862
Bodil Aske Reinertsen Ingeniør vann og avløp Sanitærsøknader, uttalelse i byggesaker vann og avløp, vannmålere, vann og avløp - private tilknytninger 950 33 312
Ellen Pedersen Ingeniør vann og avløp Sanitærsøknader, uttalelse i plansaker vann og avløp, vann og avløp - private tilknytninger 996 47 564
Adam Suliman Ingeniør vann og avløp Sanitærsøknader, vannmålere, separering- og tilknytninger, tilbakestrømninger, sprinkelanlegg, utkopling slamavskillere, private vannlekkasjer 915 58 688
Bente Larsen Ingeniør vann og avløp Tilsyn og oppfølging av olje- og fettholdig avløpsvann / olje- og fettutskillere, åpen brenning, forurensning, ulovlige deponier og villfyllinger, nedgravde oljetanker 992 02 635
Siv Ervik Ingeniør vann og avløp Hovedplan vann og avløp, uttalelse i plansaker og byggesaker vann og avløp 954 33 886
Jan Olav Stein Prosjektleder avfallssug Avfallssug 452 92 296
Bjørnar Sæther Avdelingsleder prosjekt Prosjekter vei, vann, avløp 33 40 63 06 /
905 49 404
Maria Eugenia Cabrera Pizarro Ingeniør Prosjekteringsleder vei, vann, avløp 959 91 205
Jon Petter Hval Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 33 40 63 08 /
416 97 723
Anders Bergan Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 33 40 63 10 /
918 50 405
Madina Stene Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 951 65 619
Daniel Olsen Romero Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp, overvann 984 63 618
Knut Einar Lethigangas Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 905 55 866
Andreas Pedersen Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 416 47 652
Astrid Renate Selen Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 952 40 176
Knut Bartho Hansen Fagansvarlig vei Trafikksikkerhet, farts dempende tiltak, skilting, dispensasjoner og vei tiltak/planer 975 08 329
Trygve Rhodèn
Ingeniør vei
Trafikksikkerhetsplan, skilting, radarmålinger, saksbehandling vei 416 02 003

 

Tønsberg parkering

Tønsberg parkering
Navn Faste oppgaver Telefon
Erik Lund Avdelingsleder Daglig drift 33 34 89 60
Trine Wattø Ottosen Saksbehandler Kundeservice 33 34 89 60
Til toppen