Hvem hva hvor

Hvem, hva, hvor for tekniske tjenester (tidligere Bydrift)

 

Ansatte i kommunehuset på Revetal

Ansatte i rådhuset på Revetal
Navn Faste oppgaver Telefon
Jan Eide Konstituerende virksomhetsleder Personal, administrasjon 452 09 999
Live Kirkeby Saksbehandler Kommunaltekniske gebyrer, vannmålere (gebyrer) utleie av kommunal grunn/torgplasser, slamtømming 33 40 63 12
Knut Hansen Fagansvarlig vei Prosjekter vei, trafikksikkerhet, saksbehandling vei 975 08 329
Roger Herstad Tjenesteleder vann og avløp Hovedplaner vann og avløp, utredninger, forskrifter, retningslinjer 948 32 871
Fred Fredriksen GIS / IT IT/ledningskartverket 409 21 094
Håvard Storvik Ingeniør spredt avløp Spredt avløp (private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett) 907 27 766
Marte Bruu Tanum Ingeniør spredt avløp Spredt avløp (private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett) 412 47 862
Bodil Aske Reinertsen Ingeniør vann og avløp Sanitærsøknader, uttalelse i byggesaker vann og avløp, vannmålere, vann og avløp - private tilknytninger 950 33 312
Ellen Pedersen Ingeniør vann og avløp Sanitærsøknader, uttalelse i plansaker vann og avløp, vann og avløp - private tilknytninger 996 47 564
Adam Suliman Ingeniør vann og avløp Sanitærsøknader, vannmålere, separering- og tilknytninger, tilbakestrømninger, sprinkelanlegg, utkopling slamavskillere, private vannlekkasjer 915 58 688
Bente Larsen Ingeniør vann og avløp Tilsyn og oppfølging av olje- og fettholdig avløpsvann / olje- og fettutskillere 992 02 635
Siv Ervik Ingeniør vann og avløp Hovedplan vann og avløp, uttalelse i plansaker og byggesaker vann og avløp 954 33 886
Kjell Thu Fagansvarlig forurensning/miljø/renovasjon Forurensning, miljø renovasjon, nedgravde oljetanker 924 48 012
Jan Olav Stein Prosjektleder avfallssug Avfallssug 452 92 296
Bjørnar Sæther Avdelingsleder prosjekt Prosjekter vei, vann, avløp 33 40 63 06 /
905 49 404
Maria Eugenia Cabrera Pizarro Ingeniør Prosjekteringsleder vei, vann, avløp 959 91 205
Jon Petter Hval Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 33 40 63 08 /
416 97 723
Anders Bergan Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 33 40 63 10 /
918 50 405
Madina Stene Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 951 65 619
Daniel Olsen Romero Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp, overvann 984 63 618
Knut Einar Lethigangas Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 905 55 866
Andreas Pedersen Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 416 47 652
Astrid Renate Selen Ingeniør Prosjektleder vei, vann, avløp 952 40 176

Ansatte på Kilen

Ansatte på Kilen
Navn Faste oppgaver Telefon
Øyvind Myhre virksomhetsleder Personal, administrasjon 33 44 88 01
Ann Mari Nilsen Gaup Kontorsjef Økonomi, regnskap, Kostra, personal, adm. og kommunaltekniske gebyrer 33 34 86 37
Eirunn Haugstad Arbeidsleder Vei Gravesøknader,veidrift, sperringer,arrangementer 986 57 102
Geir Johansen Driftsleder - VA Prosjektleder vann og avløp,vannlekkasjer,vannkvalitet 33 34 86 71
Oddbjørn Myhren Driftsingeniør - park Grøntanlegg 33 34 88 07
Gjert Egil Johansen Driftsingeniør - vei Gatelys,asfaltering,luftkvalitetsmåling,veidrift 915 89 128 tirsdag,onsdag og torsdag
Jan Olaf Ottosen Avdelingsleder vei/anleggsavdeling Overordnet forvaltning av kommunale veier, g/s-vei og veilys 918 00 810
Ellen Ringdal Driftsingeniør Veilys, drikke- og badevannskvalitet, regresskrav vann- og avløp, diverse driftsoppgaver 33 34 88 12
Øyvind Bjørthun Driftsleder - verksted Verkstedleder, Kanalbroa 33 34 88 04
Svenn Erik Røsland Teamleder VA-stasjoner Pumpestasjoner, overløp, el. installasjoner 454 78 588
Roger Sandåker Fagarbeider Bruvakt Kanalbroa 33 34 88 11

Tønsberg parkering

Tønsberg parkering
Navn Faste oppgaver Telefon
Erik Lund Avdelingsleder Daglig drift 33 34 89 60
Trine Wattø Ottosen Saksbehandler Kundeservice 33 34 89 60
Til toppen