Hvem, hva, hvor

Teknisk Drift

Besøksadresse: Driftsavdelingen i Kilengaten 24.

Ansatte på Kilen
Navn Faste oppgaver Telefon
Øyvind Myhre Virksomhetsleder Personal, administrasjon 976 81 322
Ann Mari Nilsen Gaup Kontorsjef Økonomi, regnskap, Kostra, personal, administrasjon og budsjett 958 89 083
Lise-Gro Stavrum Saksbehandler Tønsberg gjestehavn, lønn, HR 948 48 682
Madelen Eriksen Saksbehandler Økonomi, utleie kommunal grunn, arrangementer 932 87 372
Ellen Ringdal Driftsingeniør Drikke- og badevannskvalitet, spyling avløpsrør 909 24 891
Anette Krømke Ingeniør Administrasjon, sentralbord 33 34 88 00
Jan Olaf Ottosen Tjenesteleder vei og anlegg Overordnet drift av vei og anlegg 918 00 810
Eirunn Haugstad Arbeidsleder Vei Gravesøknader, veidrift, veisperringer, arrangementer 986 57 102
Jan Olav Roaldseth Kontrollingeniør og arbeidsleder vei Veilys, veidrift 975 34 736
Roger Sandåker Fagarbeider Bruvakt Kanalbroa 971 06 071
Øyvind Bjørthun Tjenesteleder verksted Verksted, Kanalbroa 959 91 208
Geir Johansen Tjenesteleder vann og avløp Drift vann og avløp, vannlekkasjer 995 50 911
Svenn Erik Røsland Arbeidsleder vann og avløp Overordnet drift vann, avløp og vannlekkasjer 454 78 588
Andreas Vegheim Arbeidsleder vann og avløp Drift vann og avløp 902 91 618
Oddbjørn Myhren Tjenesteleder park og idrett Overordnet drift park og idrett 951 74 403
Trond Danielsen Arbeidsleder idrett Drift idrettsanlegg 409 17 497
Severin Bruu Ellefsen Arbeidsleder park Drift park 414 77 133
Trond Halvorsen Brun Tjenesteleder Havn Overordnet drift havn 909 87 267
Erik Lund Tjenesteleder Tønsberg Parkering Overordnet drift parkering 33 34 89 60
Gry Bjørlin Konsulent Tønsberg Parkering HC-ansvarlig 33 34 89 60
Ida Nikkinen Konsulent Tønsberg Parkering Kundeservice Tønsberg parkering 33 34 89 60
Mats Philippe Ceressia Konsulent Tønsberg Parkering Kundeservice Tønsberg parkering 33 34 89 60
Muhamet Hasani Tønsberg Parkering Teknisk ansvarlig Tønsberg parkering 952 02 200

Kommunalteknikk

Besøksadresse: Regata 2, Kommunehuset på Revetal

Ansatte i rådhuset på Revetal
Navn Faste oppgaver Telefonnummer
Roger Herstad
Virksomhetsleder
Personal, administrasjon, Hovedplaner vann og avløp, utredninger, forskrifter, retningslinjer 948 32 871
Live Kirkeby
Saksbehandler
Kommunaltekniske gebyrer, vannmålere (gebyrer), slamtømming, økonomi, regnskap 938 09 568
Hanne Blomseth
Saksbehandler
Kommunaltekniske gebyrer, vannmålere (gebyrer), slamtømming, økonomi, regnskap 47906584
Anne Karine Thaastrup Johannessen
Saksbehandler
Økonomi, regnskap, personal, administrasjon og kommunaltekniske gebyrer 948 10 465
Fred Fredriksen
GIS / IT
IT/ledningskartverket 409 21 094
Håvard Storvik
Ingeniør spredt avløp
Spredt avløp (private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett) 907 27 766
Sara Mojgan Zarsav
Ingeniør spredt avløp
Spredt avløp (private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett) 480 78 228
Bodil Aske Reinertsen
Ingeniør vann og avløp
Sanitærsøknader, uttalelse i byggesaker vann og avløp, vannmålere, vann og avløp - private tilknytninger 950 33 312
Ellen Pedersen
Ingeniør vann og avløp
Sanitærsøknader, uttalelse i plansaker vann og avløp, vann og avløp - private tilknytninger 996 47 564
Adam Suliman
Ingeniør vann og avløp
Sanitærsøknader, vannmålere, separering- og tilknytninger, tilbakestrømninger, sprinkelanlegg, utkopling slamavskillere, private vannlekkasjer 915 58 688
Enya-Maria Sanness Hovland
Ingeniør vann og avløp
Tilsyn og oppfølging av olje- og fettholdig avløpsvann / olje- og fettutskillere. 959 66 423
Siv Ervik
Ingeniør vann og avløp
Hovedplan vann og avløp, uttalelse i plansaker og byggesaker vann og avløp 954 33 886
Knut Ragnvald Kvile Ingeniør Tjenesteleder prosjekt VA 469 15 759
Maria Eugenia Cabrera Pizarro
Ingeniør
Prosjekteringsleder vei, vann, avløp 959 91 205
Erland Gladhaug
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 928 53 036
Richard Aker
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 918 50 025
Ola Bror Tho
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 406 09 389
Sven Dymek
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 469 51 847
Madina Stene
Ingeniør
Prosjekteringsleder vei, vann, avløp 951 65 619
Daniel Olsen Romero
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp, overvann 984 63 618
Jon Petter Hval
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 416 97 723
Astrid Renate Selen
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 952 40 176
Lars Harald Frågodt
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 918 47 159
Leander Setekleiv Paturel
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 413 66 874
Nhan Hong Mai
Ingeniør
Prosjekteringsleder vei, vann, avløp 478 08 535
Knut Bartho Hansen
Fagansvarlig vei
Trafikksikkerhet, farts dempende tiltak, skilting, dispensasjoner og vei tiltak/planer 975 08 329
Malene Dalhaug
Ingeniør
Trafikksikkerhetsplan, skilting, radarmålinger, saksbehandling vei 480 71 660

Artikkelliste