Hvem hva hvor

Hvem, hva, hvor

 

Teknisk Drift

Besøksadresse: Driftsavdelingen i Kilengaten 24.

Ansatte på Kilen
Navn Faste oppgaver Telefon
Øyvind Myhre virksomhetsleder Personal, administrasjon 976 81 322
Ann Mari Nilsen Gaup Kontorsjef Økonomi, regnskap, Kostra, personal, adm. og kommunaltekniske gebyrer 958 89 083
Madelen Eriksen Saksbehandler Økonomi, utleie kommunal grunn, arrangementer 932 87 372
Eirunn Haugstad Arbeidsleder Vei Gravesøknader, veidrift, sperringer, arrangementer 986 57 102
Geir Johansen Driftsleder - VA Prosjektleder vann og avløp, vannlekkasjer, vannkvalitet 995 50 911
Oddbjørn Myhren Driftsingeniør - park Grøntanlegg 951 74 403
Gjert Egil Johansen Driftsingeniør - vei Gatelys, asfaltering, luftkvalitetsmåling, veidrift 915 89 128 tirsdag,onsdag og torsdag
Jan Olaf Ottosen Avdelingsleder vei/anleggsavdeling Overordnet forvaltning av kommunale veier, g/s-vei og veilys 918 00 810
Ellen Ringdal Driftsingeniør Veilys, drikke- og badevannskvalitet, regresskrav vann- og avløp, diverse driftsoppgaver 909 24 891
Øyvind Bjørthun Driftsleder - verksted Verkstedleder, Kanalbroa 959 91 208
Svenn Erik Røsland Teamleder VA-stasjoner Pumpestasjoner, overløp, el. installasjoner 454 78 588
Trond Halvorsen Brun Tjenesteleder Havn Daglig drift, ISPS 33 35 45 02 / 909 87 267
Roger Sandåker Fagarbeider Bruvakt Kanalbroa 971 06 071
Lise-Gro Stavrum Saksbehandler havn Økonomi, lønn, personal 33 35 45 00 / 948 48 682

Kommunalteknikk Prosjekt og Forvaltning

Besøksadresse: Regata 2, Kommunehuset på Revetal

Ansatte i rådhuset på Revetal
Navn Faste oppgaver Telefonnummer
Roger Herstad
Virksomhetsleder
Personal, administrasjon, Hovedplaner vann og avløp, utredninger, forskrifter, retningslinjer 948 32 871
Live Kirkeby
Saksbehandler
Kommunaltekniske gebyrer, vannmålere (gebyrer), slamtømming 938 09 568
Anne Karine Thaastrup Johannessen
Saksbehandler
Økonomi, regnskap, personal, administrasjon og kommunaltekniske gebyrer 948 10 465
Roger Herstad
Tjenesteleder vann og avløp
Hovedplaner vann og avløp, utredninger, forskrifter, retningslinjer 948 32 871
Håvard Storvik
Ingeniør spredt avløp
Spredt avløp (private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett) 907 27 766
Marte Bruu Tanum
Ingeniør spredt avløp
Spredt avløp (private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett) 412 47 862
Bodil Aske Reinertsen
Ingeniør vann og avløp
Sanitærsøknader, uttalelse i byggesaker vann og avløp, vannmålere, vann og avløp - private tilknytninger 950 33 312
Ellen Pedersen
Ingeniør vann og avløp
Sanitærsøknader, uttalelse i plansaker vann og avløp, vann og avløp - private tilknytninger 996 47 564
Adam Suliman
Ingeniør vann og avløp
Sanitærsøknader, vannmålere, separering- og tilknytninger, tilbakestrømninger, sprinkelanlegg, utkopling slamavskillere, private vannlekkasjer 915 58 688
Charlotte Hunskaar Bruun
Ingeniør vann og avløp
Tilsyn og oppfølging av olje- og fettholdig avløpsvann / olje- og fettutskillere. 905 31 232
Siv Ervik
Ingeniør vann og avløp
Hovedplan vann og avløp, uttalelse i plansaker og byggesaker vann og avløp 954 33 886
Jan Olav Stein
Prosjektleder avfallssug
Avfallssug, husholdningsrenovasjon 452 92 296
Bjørnar Sæther
Avdelingsleder prosjekt
Prosjekter vei, vann, avløp 33 40 63 06 /
905 49 404
Maria Eugenia Cabrera Pizarro
Ingeniør
Prosjekteringsleder vei, vann, avløp 959 91 205
Jon Petter Hval
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 33 40 63 08 /
416 97 723
Anders Bergan
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 33 40 63 10 /
918 50 405
Madina Stene
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 951 65 619
Daniel Olsen Romero
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp, overvann 984 63 618
Knut Einar Lethigangas
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 905 55 866
Andreas Pedersen
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 416 47 652
Astrid Renate Selen
Ingeniør
Prosjektleder vei, vann, avløp 952 40 176
Knut Bartho Hansen
Fagansvarlig vei
Trafikksikkerhet, farts dempende tiltak, skilting, dispensasjoner og vei tiltak/planer 975 08 329
Trygve Rhodèn
Ingeniør vei
Trafikksikkerhetsplan, skilting, radarmålinger, saksbehandling vei 416 02 003

 

Tønsberg parkering

Tønsberg parkering
Navn Faste oppgaver Telefon
Erik Lund Avdelingsleder Daglig drift 33 34 89 60
Trine Wattø Ottosen Saksbehandler Kundeservice 33 34 89 60
Til toppen