Søke om kjøre- og parkeringstillatelse i Tønsberg sentrum

Søke om kjøre- og parkeringstillatelse i Tønsberg sentrum

Kort fortalt

  • Hvis du har behov for å kjøre og/eller parkere i gågatene i Tønsberg sentrum, kan du søke om "Særskilt kjøretillatelse".
  • Taxi, buss i rute og forflytningshemmede med offentlig parkeringstillatelse trenger ikke å søke.


Slik søker du

Kontakt Tønsberg parkering på tlf. 33 34 89 60 dersom du ønsker å søke om særskilt kjøretillatelse og/eller parkeringstillatelse.

Hvem kan søke om særskilt kjøretillatelse

Følgende grupper kan søke om særskilt kjøretillatelse:

  • Gårdeiere
  • Beboere
  • Torvhandlere
  • Vakt/verditransport
  • Elverk - teletjenester
  • Andre med tungtveiende grunner
  • Håndverkere, entreprenører med midlertidig behov i området
  • Søkere med særskilt viktige behov, kan få tillatelse for enkeltturer
Til toppen