Transporttjenesten

Transporttjenesten

 • Transport er en tjeneste til personer som er avhengig av tilrettelagt transport for å kunne benytte kommunens helse- og omsorgstjenester og dagtilbud.
 • Transporttjenesten er tilrettelagt for rullestolbrukere og kjører fra dør til dør. 
 • Transporttjenesten gis inntil 4 - 5 ganger i uken.

Hvem kan få tilbud om transport?

Transport er for deg som ikke kan benytte ordinære transportmidler. Tjenesten gis etter en individuell vurdering og kapasitet. 

Hva får du?

Transporten er for at du skal kunne benytte deg av kommunens helse- og omsorgstjenester. 

Slik søker du

Kontakt hjemmetjeneste eller aktuelt dagtilbud for å få avtale om transport. Hvert senter søker transport for sine brukere.

Hva koster det?

 • Kr 82,- pr dag (tur/retur) i egenandel for de som benytter transport til følgende tjenestetilbud inntil 3 dager i uken:
  • Velferd og kulturaktiviteter
 • Kr 51,- pr dag (tur/retur) i egenandel for de som benytter transport til følgende tjenestetilbud 4 - 5 dager i uken:
  • Helse og rehabilitering i kommunens dagaktiviteter.
  • Arbeid og aktivitet, det vil si arbeids- eller aktivitetstilbud tildelt etter søknad.  

Betalingsmåte
Abonnementsordning for avtalte turer per måned. Kommunen sender regning etterskuddsvis en gang i måneden. Ved reduserte tilbud i ferier eller lengre fravær over 14 dager reduseres månedsprisen. Det er likevel ønskelig at du avbestiller dersom du vet du ikke blir med en dag for å minske antall bomturer for sjåførene.

Avbestilling av transport

For avbestilling av transport: Ring hovedtelefonnummeret til transporttjenesten, telefon 33 40 65 64.

Du kan også ta kontakt med det enkelte dagtilbud eller arbeidssted.

Til toppen