Transporttjenesten

  • Transport er en tjeneste til personer som er avhengig av tilrettelagt transport for å kunne benytte kommunens helse- og omsorgstjenester og dagtilbud.
  • Transporttjenesten er tilrettelagt for rullestolbrukere og kjører fra dør til dør. 
  • Transporttjenesten gis inntil 4 - 5 ganger i uken.

Hvem kan få tilbud om transport?

Transport er for deg som ikke kan benytte ordinære transportmidler. Tjenesten gis etter en individuell vurdering og kapasitet. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Hva får du?

Transporten er for at du skal kunne benytte deg av kommunens helse- og omsorgstjenester. 

Slik søker du

Kontakt hjemmetjeneste eller aktuelt dagtilbud for å få avtale om transport. Hvert senter søker transport for sine brukere.

Hva koster det?

  • Kr 67- pr dag (tur/retur) i egenandel for de som benytter transport til kommunens dagtilbud.

Betalingsmåte

Kommunen sender regning etterskuddsvis en gang i måneden. Avbestilling må skje innen klokken 12.00 dagen før for å slippe betaling.

Avbestilling av transport

For å avbestille transporten ringer du hovedtelefonnummeret til transporttjenesten, telefon 94 78 92 78.

Du kan også ta kontakt med det enkelte dagtilbud eller arbeidssted.