Anne Rygh Pedersen til nasjonal beredskapskommisjon

Ordfører Anne Rygh Pedersen Helene Moe Slinning Ordfører i Tønsberg Anne Rygh Pedersen ble i dag utnevnt i statsråd til beredskapskommisjonen regjeringen har nedsatt.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kommisjonen skal ta en total gjennomgang av norsk sivil beredskap.

- Det er veldig hyggelig å bli spurt om å delta i dette viktige arbeidet. Jeg mener det er klokt at regjeringen ønsker en grundig gjennomgang av den totale beredskapen i Norge for å se på hva vi lykkes med per i dag, og hvordan vi skal utvikle dette arbeidet videre, sier Rygh Pedersen.

Kommisjonen skal gi tydelige og konkrete anbefalinger om hva som bør prioriteres i arbeidet med beredskap fremover. 

Styrker og svakheter ved dagnes beredskap

Det er forsvarssjef Harald Sunde som skal lede kommisjonen. 

Kommisjonen skal blant annet gi en prinsipiell vurdering av styrke og svakheter ved dagens beredskapssystemer. Den skal også vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap.

Viktig å løfte blikket

- Vi har gjennom pandemien fått mengdetrening i det å håndtere kriser både på lokalt og nasjonalt nivå. Hvordan vi som nasjon samlet sett bør organisere beredskapsarbeidet videre på tvers av geografiske og forvaltningsmessige skillelinjer vil være avgjørende for å få til en robust totalberedskap i Norge. Det vi vet er at neste krise blir en helt annen enn den vi nå står i, så det er viktig at vi løfter blikket og ser på helheten i beredskapen, sier Rygh Pedersen.

Kommisjonen skal levere sin innstilling i form av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet 3. mai 2023.

Lang erfaring med beredskap

Anne Rygh Pedersen har lang erfaring fra beredskapsfeltet med 24 års erfaring fra politiet blant annet som politimester i Telemark og som avdelingsdirektør for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Rygh Pedersen har også vært fylkesordfører og statssekretær i Justis- og politidepartementet.