Back in the ring - positiv forandring for unge kriminelle

Back in the ring - positiv forandring for unge kriminelle

Kjenner du noen som har snublet litt i livet, men som har et uforløst potensial? Tønsberg og flere andre kommuner i Vestfold har startet opp et nytt prosjekt. Målet er å sikre bedre forebygging av unge kriminelle og redusere tilbakefall til rus og kriminalitet. 

Prosjektet er et samarbeid med Back in the Ring som bruker yoga som et aktivt virkemiddel for å få kriminelle og rusavhengige til å møte seg selv. Det krever anstrengelse, økt tilstedeværelse, det fremmer helse og velvære og bygger selvinnsikt til å bedre forstå seg selv og sine iboende ressurser.

Hva kan en ung kriminell forvente hos Back in the Ring?

En deltaker (18-40 år) kan forvente seg en periode annerledes enn annet man tidligere har opplevd.  Målet er å finne 20-30 deltakere fra Vestfold hvert år og alle vil få individuell oppfølging. 

Hos Back in the ring blir du en del av et større fellesskap og fleste vil være innom Nøsen Yoga og Fjellhotell i 3-9 måneder avhengig av interesse og forutsetninger. 
Det gis veiledning og støtte til søknad om bolig, arbeidstrening, utdannelse og jobb og alle vil bli fulgt opp.

Her kan du se mer om et opphold på Nøsen:

 

Om Back in the Ring

Du kan lese mer om Back in the Ring her

Back in the Ring er et nasjonalt tilbud som tilbyr yogaklasser, aktiviteter, arbeidstrening, utdannelse og fordypning i yoga. De retter seg spesielt mot rusavhengige, innsatte og alle dere som ønsker å gjøre et comeback i livet.

De henvender seg til alle som har gått på noen smeller, men ønsker å rette opp kursen, ta tak i livet og bygge opp en meningsfull hverdag.

Hos Back in the Ring kan du kom som du er!

I dag underviser Back in the Ring ukentlig i 12 fengsler rundt om i Norge, og har aktivitetstilbud for rusavhengige i over 20 byer.  

Alexander Medin er driver av Back in the Ring og Nøsen Yoga og Fjellhotell.  Han  har undervist i yoga i over 20 år og har gått i lære hos en av de store mestrene i India. I dag bruker han sin kunnskap til å hjelpe kriminelle og rusmisbrukere til å komme på rett spor gjennom yoga.

Kontaktinformasjon:

Ønsker du å få mer informasjon om prosjektet kan du ta kontakt med:

Alexander Medin.
ram@backinthering.no
tlf. 909 78 888

Effektkontrakt - en ny type samarbeid 

Effektkontrakter er en innovativ og alternativ modell for offentlig og privat samarbeid.

Les mer om effektkontrakter her. 

 

Til toppen