- Bedre tjenester til mennesker med utviklingshemming

Mette Vikan Andersen, Kommunalsjef mestring og helse

Har du tanker og meninger om hvordan kommunen kan tilby bedre tjenester til mennesker med en utviklingshemming? Da bør du delta må dialogmøtet på Støperiet 28. mars! 

Kommunen skal lage en plan for videreutvikling av tjenester til mennesker med utviklingshemming. Nå ønsker kommunalsjef Mette Vikan Andersen å komme i dialog med alle som har tanker, ideer og innspill til planen. 
 
- Det overordnede målet er å få til en mer systematisk og målrettet oppfølging av tjenestene til mennesker med utviklingshemming. Vi ønsker å ha et særlig fokus på gode helse- og omsorgstjenester, arbeids- og fritidstiltak, men også tiltak som kan bidra til større grad av normalisering og integrering i lokalsamfunnet, sier hun. 
 
Nå håper hun at flest mulig vil delta på dialog- og innspillmøtet på Støperiet 28. mars. 
 
- Det er viktig for oss at alle som blir berørt av en slik plan får muligheten til å medvirke i arbeidet med å utarbeide planen. Vi ønsker å få vite mer om hva som fungerer godt og som vi bør bygge videre på, hva som eventuelt ikke fungerer, og få ideer til hva vi kan gjøre annerledes. Møtet er åpent for absolutt alle som har tanker og konstruktive innspill å komme med, sier hun.
 
Møtet innledes med en presentasjon av arbeidet i plenum. Deretter legges det opp til samtaler i mindre grupper. 
 
Tidspunkt:          Tirsdag 28. mars kl. 18.30
Sted:                    Støperiet
 
Ingen påmelding. 
Enkel bevertning.