Endringer ved Sem legekontor

En av de to legene ved Sem legekontor slutter som fastlege 1. juli. Pasientene vil bli ivaretatt av vikar gjennom sommeren, og kommunen vil lyse ut to nye fastlegehjemler i august.

Illustrasjonsbilde av et stetoskop som henger rundt halsen på en lege i legefrakk.  - Klikk for stort bilde

 

Henning Mørland - Klikk for stort bildeHenning Mørland

- Dette kom litt brått på oss, og vi jobber nå med å finne løsninger for å ivareta pasientene på best mulig måte, sier kommuneoverlege Henning Mørland.

Sem legekontor vil holde åpent gjennom sommeren, og den andre fastlegen ved kontoret vil sørge for helsehjelp til pasienter ved akutt sykdom og ting som ikke kan vente.

- Det vil være redusert kapasitet i en periode, også fordi denne endringen skjer på et tidspunkt med ferieavvikling ved alle legekontorene, sier Mørland.

Pasientene som blir direkte berørt av endringen vil bli informert av Helfo.

Mål om tre fastleger

Kommunen jobber nå med å finne vikarer, og Mørland forteller at nye fastlegehjemler vil bli lyst ut over sommeren.

- Fastlegen som slutter har en lang pasientliste med rundt 1.500 pasienter. Vi ønsker å fordele denne listen på to nye leger, og målet vårt er å ha tre fastleger på Sem legekontor i fremtiden, sier han.