- Et eksempel til etterfølgelse

Kjersti Toppe viste stor interesse for Friskus og fritidskontoen i Tønsberg kommune. Her sammen med Caroline Mydland og Randi Vermelid.

Tønsberg har lykkes godt med å få barn og unge fra familier med lav inntekt inkludert i fritidsaktiviteter. I dag besøkte barne- og familieminister Kjersti Toppe (SP) kommunen for å bli inspirert og lære om Friskus og «fritidskontoen». 

- Det er veldig rørende å få se sønnen sin stå på scenen og danse mens han stråler av glede. Han opplever både mestring og inkludering, og har fått en helt annen trygghet og selvtillit enn han hadde for bare et halvt år siden. 

Kvinnen som sier dette, er en ufør tobarnsmor som ønsker å være anonym. Lenge måtte hun si nei til de to barna sine, som begge drømte om å få gå på danseskole sammen med vennene sine. Takket være hjelp fra Kirkens Bymisjon og Tønsberg kommunes fritidskonto, kunne de endelig bli med på dansen i høst. I dag fortalte hun sin historie til barne- og familieminister Kjersti Toppe. 

- Jeg er veldig avhengig av den hjelpen vi har fått, og jeg er så glad for at barna mine får muligheten til å delta sammen de andre, sier hun. 

- Ikke stigmatiserende

Mange barn og unge opplever utenforskap som følge av dårlig økonomi. Bare i Tønsberg lever over tusen barn og unge i familier med vedvarende lav inntekt, og Kirkens Bymisjon forteller om stadig økende pågang fra familier som trenger hjelp.

 - Vi vet at det å være inkludert i fritidsaktiviteter er viktig for både mestringsfølelse og psykisk helse, og vi har vært opptatt av å kunne hjelpe disse familiene på en måte som er enkel, ubyråkratisk og lite stigmatiserende, forteller Randi Vermelid.

Hun er ungdomskoordinator i Ung i Tønsberg, en kommunal virksomhet som jobber inn mot barn og unge. Løsningen Friskus, en digital aktivitetskalender der kommunen og ulike lag og foreninger kan promotere aktiviteter og arrangementer, og en «fritidskonto» integrert i løsningen som foreldre til barn i lavinntektsfamilier kan benytte for å betale medlemsavgifter og treningskontingenter. 

- Ordningen er finansiert gjennom folkehelsemidler og søkbare tilskuddsordninger fra regjeringen, og fungerer sånn at helsesykepleiere, barnevernet, Kirkens Bymisjon, Familiehuset og flere andre kan sette inn penger på barnas konto. Det er ingen som får greie på hvem som har fått penger på kontoen fra kommunen, og derfor er det heller ingen som trenger å fortelle andre at de ikke har kunnet betale selv, sier hun. 

I 2022 ble det utbetalt rundt 240.000 kroner til fritidskontoer, og erfaringene så langt er gode. 

- Vi opplever stor pågang, og vi får tilbakemelding om at det fungerer bra. Vi ser at vi klarer å inkludere flere, sier Vermelid. 

Besøk aktivitetskalenderen Friskus, og finn aktiviteter og arrangementer i ditt nærmiljø!

- Samarbeid er nøkkelen

Ung i Tønsberg, helsesykepleiere, barnevernet, Familiehuset, ungdomsklubbene, utekontakten, idrettslagene og Kirkens Bymisjon er noen av dem som samarbeider om fritidskontoen. Her er statsråden med følge sammen med flere av bidragsyterne.

Flere av instansene som jobber med barn og unge i Tønsberg kommune er involvert i prosjektet, og til sammen har 61 ansatte tilgang til å fylle på fritidskontoen til dem som trenger det. Også Kirkens Bymisjon er prosjektdeltaker, og idrettsforeningene har lagt til rette for at betaling kan skje gjennom fritidskontoen i aktivitetskalenderen Friskus. Caroline Mydland, folkehelserådgiver i Tønsberg kommune, mener nettopp samarbeid på tvers har vært nøkkelen til suksessen.

- Vi har bare revet ned gjerdene, og jobber sammen om barna. Kirkens Bymisjon kommer jo i kontakt med veldig mange mennesker som er i målgruppa, og vi har ønsket å være bindeleddet mellom kommunen og frivilligheten, sier hun.    

Imponert statsråd

Ulike regjeringer har innført forskjellige ordninger som skal bidra til at flere barn blir inkludert i fritidsaktiviteter. Solberg-regjeringen satset på et fritidskort til alle barn og unge, men Støre-regjeringen har ifølge barne- og familieministeren heller prioritert å styrke ulike tilskuddsordninger som kommunene kan søke støtte fra. 

- Vi ønsket å besøke Tønsberg, fordi dere er en av de kommunene som har tatt fatt i det og ordnet det på sin måte. Derfor ønsket vi å høre mer om hvordan det fungerer, sier Kjersti Toppe. 

I etterkant av presentasjonen var statsråden tydelig begeistret. 

- Dette er et eksempel til etterfølgelse, og jeg er veldig imponert. I festtaler hører man ofte at vi må klare å jobbe sammen, men det er ikke alltid så lett å få det til. Det har dere klart, og det er fint å se at dere er en god gjeng som jobber på tvers, sa hun i møtet.