Et Farmannstorv for alle

Et Farmannstorv for alle

10. juni åpnet ordfører Anne Rygh Pedersen et oppgradert Farmannstorv. Grunntanken er at torvet skal være en plass for alle. Bilde av Ordfører Anne Rygh Pedersen på åpning av Farmandstorvet den 10. juni 2021. - Klikk for stort bildeOrdfører Anne Rygh Pedersen     

-Da erklærer jeg, Olivia og Samson Farmannstorvet som åpnet!
 


«Nye» Farmannstorvet er en urban og fleksibel møteplass som er tilrettelagt for opphold, lek, aktivitet og handel. Her er det rom for både unge og eldre, voksne og familier.

-Måten vi bygger og bor på, er sentralt for å nå kommunens mål om å kutte 60 prosent av klimagassutslippene innen 2030.Derfor er et viktig element å bygge opp gode møteplasser i byen slik at flere familier har lyst å bo og jobbe i byen, understrekte ordfører Anne Rygh Pedersen i sin tale under åpningen. 

Hva er nytt?

Håkonsen og Sukke AS landskapsentreprenør som har stått for arbeidet med fornyelsen på oppdrag fra Tønsberg kommune, og Arkitekt Feste Grenland AS har stått for design.

Det er blant annet satt opp:

 • Åtte nye benker rundt fontenen, slik at det er god plass til å sette seg ned og slappe av.
 • En ny lekeplass som er tilrettelagt for aktivitet. Den har et underlag av støtdempende gummi og består blant annet av en flere nedfelte trampoliner og en karusell.
 • Ny belysning på hele Tovet og nye grøntarealer.

Forbedringer som er gjort:

 • Fontenen og skulptur er rehabilitert og tilrettelagt for aktiviteter slik som rullebrett, skøyter, og sparkesykkel.
 • Infrastruktur er forbedret slik at det er enklere for torgvogner å komme seg frem på torvet.
 • Gangakser er oppgradert og forsterket.


Barn fra Knappeløkka Barnehage - Klikk for stort bildeBarna fra Knappeløkka Barnehage tok en liten is-pause mellom lekingen 

Avsperret sølvkule

Flere har sikkert lagt merke til at sølvkulen som er plassert på torvet, er blitt avsperret.

-Den har blitt avsperret fordi av at vi dessverre har opplevd at kulen har blitt ganske varm de siste soldagene. Vi jobber nå på spreng med å ordne dette, og er i kontakt med leverandøren. Avsperringen blir først fjernet når vi har en trygg løsning på dette, opplyser Magnus Ciril Martin, ved samfunns- og næringsutvikling i Tønsberg kommune.

Korte fakta

 • Farmannstorget er en svært viktig del av aksen som binder øvre og nedre Tønsberg by sammen, fra jernbanestasjon til brygga.
 • Opprustingen av Farmannstorvet er en del av en «Byromsstrategien», hvor målet er å gjøre gatenettet og omgivelsene i Tønsberg sentrum bedre for alle typer trafikanter.
 • Farmannstorvet er ett av totalt femten byrom som rustes opp.
 • Et attraktivt bysentrum er helt sentralt for å få til en vedtatt fortetting og bærekraftig tettstedsutvikling.
 • Gode byrom gjør at flere kan trives med å bo i byen, og at dine daglige gjøremål kan nåes med sykkel og gange. Uten fortetting vil antagelig dagens barn i framtiden ha mindre matjord og andre viktige naturverdier i sitt nærområde.
Til toppen