Fastlegesituasjonen på Eik

Fastlegesituasjonen på Eik

Fastlegene på Eik er fortsatt i jobb. Kommunen setter inn vikarer dersom det blir utfordringer med å rekruttere nye leger.

  Tjenesteleder for allmennmedisinske tjenesterAnn-Magritt Wang Austad 

Alle de tre fastlegene på Eik har sagt opp sine stillinger, og det har skapt uro hos innbyggerne i området.

Tjenesteleder ved allmennmedisinske tjenester Ann-Magritt Wang Austad ønsker å berolige alle som er bekymret for fastlegetilbudet på Eik:

-For det første så er det fortsatt en stund til legene slutter, og når den tiden kommer setter vi inn vikarer dersom vi ikke har fått nye faste på plass, sier Wang Austad.

Det er allerede søkere til stillingene, og søknadsfristen har ikke gått ut enda.

-Vi er optimistiske med tanke på å ha fastleger på plass før de som er der slutter, og vi skal gjøre alt vi kan for å opprettholde fastlegetilbudet på Eik, forteller Wang Austad.

Utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger gjelder for mange kommuner, også Tønsberg. Kommunen jobber med utfordringen og tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å jobbe som fastlege i kommunen.

Til toppen