Forbereder seg på tøffe samtaler

Krevende samtaler er en del av hverdagen for de ansatte i virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester (THO). Torsdag var de samlet til fagdag for å styrke seg som lag, og for å lære mer om hvordan de kan håndtere krevende situasjoner. 
 

Bente Årset, Benedicte Thom Brekke og Ingvill Sjuve

 

- Vi har ofte kontakt med innbyggere som har krav og forventninger som vi ikke kan innfri. Da kan det bli noen vanskelige men helt nødvendige samtaler. Folk reagerer veldig ulikt når vi orienterer dem om hvilke tjenester de faktisk kan få fra kommunen. Noen ganger opplever de ansatte rett og slett å bli litt tråkket på i disse samtalene, sier Ingvill Sjuve. 

Hun er virksomhetsleder for det som gjerne omtales som tildelingskontoret, og som har ansvar for å avgjøre hvilke helse- og omsorgstjenester innbyggerne skal få tilbud om. 

- Behov for forventningsavklaring

Både kommunedirektør Mette Vikan Andersen og kommunalsjef Frode Hestnes har varslet at det er behov for en dreining av helsetjenestene . Når det blir flere eldre innbyggere og flere som har behov for hjelp, må terskelen for å få innvilget sykehjemsplass heves. 

- Jeg tror vi må bevisstgjøre folk på at et sykehjem i dag er noe helt annet enn for ti år siden. Det er stor forskjell på dagens sykehjem og det folk kanskje tenker på som et aldershjem. Dagens sykehjem ligner mer på et sykehus, sier Sjuve. 

Når terskelen for å få sykehjemsplass heves, betyr det at flere må få hjelp til å klare seg i egen bolig. Frode Hestnes forteller at en sykehjemsplass koster det samme som 30 timer hjemmehjelp i uka, men at de fleste som får innvilget plass på sykehjem i dag, kun mottar 6-12 timer hjelp i hjemmet per uke før de flyttes til institusjon. 

- Jeg tror det er viktig at både innbyggerne og kommunen som organisasjon er klar over dette. Samtidig tror jeg vi må bevisstgjøre innbyggerne på at det er mye god folkehelse i det å klare ting selv. Kanskje det er positivt å hente inn posten selv, selv om det tar 30 minutter. Det er ofte bedre enn å sitte passiv, sier Sjuve. 

- Må være ærlige

I takt med dreiningen av helsetjenestene, forbereder THO seg på at det kan bli enda flere utfordrende samtaler i tiden fremover. Hvordan de skal håndtere slike samtaler, var et sentralt tema på fagdagen torsdag. 

- Vi inviterte NAV hit, og de delte noen tips og metoder. NAV har mye erfaring med tøffe samtaler, og de var opptatt av at dette er noe vi må håndtere og stå i som profesjonelle arbeidstakere. De var også opptatt av at vi sammen må styrke oss som et lag, sier Sjuve.

Ett av rådene fra NAV, var å være så ærlig som mulig på hva som er agendaen for samtalen. 

- Det er viktig å ha en tydelig agenda, og å være konkret og litt direkte på det som er saken. Hvis man blir diffus, kan man fort skape enda mer uro. Det kan også være lurt å ha forberedt noen gode setninger på forhånd hvis man vet at det kan brygge opp til dårlig vær, og å avslutte samtalen og avtale et nytt møte hvis man opplever at man ikke kommer noen vei, sier Sjuve. 

SMART-holdninger

To av de ansatte ved THO har deltatt på SMART Lederutdanning de siste året. Bente Årset og Benedichte Thom Brekke har blitt bevisste på fokusere på styrker, samarbeid og relasjoner gjennom lederutdanningen, og var ansvarlige for opplegget på fagdagen. 

- Det handler om å skape høyt presterende team, og om å identifisere hverandres styrker og å bygge på disse, sier Årset. 

- SMART-tilnærmingen pluss etisk refleksjon er lik sant, og nå skal vi jobbe enda mer med å få SMART til å bli en naturlig del av hverdagen vår, sier Brekke. 

SMART står for Styrkefokus, Mestring, Anerkjennelse, Relasjoner og Trening, er et tankesett som ligger til grunn for ulike kurs- og ledertreninger som tilbys ved SMART Senter for sosial innovasjon i Tønsberg kommune.