Fortsatt ekstraordinær båndtvang

- Rådyra er slitne og magre etter kulde, matmangel og lange perioder med dyp snø. Derfor er det ikke aktuelt å oppheve den ekstraordinære båndtvangen selv om snødybden har minket, sier landbruksrådgiver Hans Ivar Nesse i Tønsberg kommune. 

I starten av januar ble innført ekstraordinær båndtvang i hele Tønsberg kommune. Mye snø gjorde det vanskelig for rådyrene å ta seg frem i terrenget og finne mat, og det ble innført båndtvang for å forhindre at vilt ble utmattet etter å ha blitt jaget av løse hunder. 

- Nå er det mindre snø, og mange har derfor spurt om det er aktuelt å oppheve båndtvangen. Det er det ikke. Rådyra er rett og slett så slitne og magre at jagende hunder vil kunne føre til alvorlig og unødvendig lidelse, sier Hans Ivar Nesse. 

Fortsatt mye snø

Allerede i november ble det kaldt, og med unntak av en kortvarig mildværsperiode, har det vært kaldt fram til nå. På nyåret kom det store mengder snø, og det var godt over én meter snø mange steder i terrenget. Snødybden har minket etter mildværet, men det er fortsatt omtrent tre kvart meter over store deler av kommunen. 

- Rådyr har små klauver, og bruker mye krefter på å komme seg fram i snøen. Dessuten har mye snø, og nå tung snø, gjort det vanskeligere for dem å finne mat, sier Nesse. 

Den strenge kulda har i tillegg gjort at rådyra har forbrent mye av fettreservene de skal overleve vinteren på. 

- Jagende hunder vil i denne situasjonen gjøre vondt verre. Naturmangfoldloven forplikter oss til å unngå «unødig skade og lidelse» og «unødvendig jaging av viltlevende dyr», sier Nesse.

Ber om at båndtvangen respekteres

Ekstraordinær båndtvang er noe kommunen bare innfører når det er nødvendig. Sist dette ble innført, var i 2018. 

- Kommunen følger med på situasjonen for rådyra, og opphever båndtvangen dersom forholdene skulle tilsi det. Vi ber om at alle respekterer båndtvangen, og minner om at brudd på båndtvangen kan straffes, sier Nesse.