Hva slags kulturlokaler trenger vi?

Hva har vi av lokaler for kulturaktivitet i Tønsberg kommune, og hva har vi behov for fremover? Nå inviterer vi kulturlivet til workshop - bli med og gi dine innspill!

Tilgang til egnede lokaler er nødvendig for et rikt og levende kulturliv i Tønsberg.

Tønsberg kommune skal lage en anleggsplan for kultur. Planen skal vurdere status, trender og utfordringer for feltet, når det gjelder øvingsrom, produksjonslokaler og fremføringsarenaer.  
Det skal utarbeides en oversikt over hvilke anlegg som finnes og hva som mangler. Med utgangspunkt i oversikten skal det også lages en plan for utvikling, prioriteringer og satsinger i kommende periode. 
Målet med planen er å bedre vilkår for kulturlivet, og legge til rette for et mangfold av kulturelle aktiviteter for våre innbyggere.

Det er helt nødvendig at en slik plan utvikler i samarbeid med kulturlivet selv, og det inviteres derfor til en workshop for å kartlegge status i dag, planer, drømmer, utfordringer og framtidig behov i Tønsberg.

Tid og sted:

Tirsdag 3. oktober  kl. 18.00-20.30 på Støperiet 

Påmelding