Hvem fortjener Klimaprisen 2024?

Kjenner du til en bedrift, forening, person eller en ideell organisasjon som har bidratt til det grønne skiftet i Tønsberg kommune? Da burde du sende inn en nominasjon til Klimaprisen 2024! 

grønn jordklode - Klikk for stort bilde

 

Vi vil løfte frem og feire de som har bidratt til å minske utslipp av klimagasser i Tønsberg kommune. Våren 2024 skal vi kåre en klimaprisvinner.  Prisen skal deles ut til en person, organisasjon, forening, eller bedrift som har gjort en ekstra innsats for det grønne skiftet i Tønsberg. Vinneren mottar et diplom og en pris på 25 000 kroner, og ikke minst masse heder og ære!

Jeg håper klimaprisen kan bidra til å motivere og inspirere,  sier klimarådgiver Kristine Molkersrød.  Det er viktig å få med seg hele samfunnet til å bidra til omstillingen.
 

Hvem synes du fortjener denne prisen? 

Du kan nominere din kandidat i skjemaet under innen 17. april 2024.

 

 

Kriterier

Tønsberg kommunes klimapris deles ut til noen som har gjort en ekstra innsats for å bidra til at Tønsberg omstiller seg til et lavutslippssamfunn.  Innsatsen til prisvinner bør ha eksempel- og overføringsverdi for andre i Tønsbergsamfunnet.

Tiltaket/aktiviteten må oppfylle ett eller flere av kriteriene nedenfor:

  • Tiltaket bidrar til kutt i utslipp av klimagasser.
  • Tiltaket bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet i Tønsberg, herunder omstilling til lokal fornybar energi.
  • Tiltaket bidrar lokalt til å spre kunnskap om klimatiltak.

 

Les alle kriteriene og statuttene for klimaprisen (PDF, 12 kB)

 

Har du spørsmål om klimaprisen?

Ta kontakt med klimarådgiver Kristine Molkersrød på telefon 971 92 976 eller kristine.molkersrod@tonsberg.kommune.no