Jan Eide går av som kommunalsjef

- Jeg gleder meg til å kunne bli deltidspensjonist og samtidig fordype meg i et viktig fagområde, sier Jan Eide. I løpet av høsten går han av som kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester, men han vil fortsette i en 60 prosent stilling som beredskapssjef i kommunen. 

I høst vedtok kommunestyret et budsjett som innebærer en betydelig styrking av kommunens satsing på beredskap. Det betyr blant annet at det opprettes en ny stilling som seniorrådgiver/beredskapssjef i kommunen – og den stillingen fikk Jan Eide lyst på. 

- Vi lever i en urolig verden, og jeg tror mange har fått øynene opp for hvor viktig det er å jobbe systematisk med beredskap på alle nivåer i samfunnet. Jeg ser frem til å kunne fordype meg i dette arbeidet, og samtidig bli deltidspensjonist. Jeg har vært leder på ulike nivåer i mange år, og nå gleder jeg meg til å bruke noe mer tid på andre ting enn jobb, sier han. 

- Takk for innsatsen

Eide fyller 62 år i oktober, og vil jobbe fulltid i kommunen frem til 1. november. Kommunedirektør Egil Johansen forteller at prosessen med å rekruttere ny kommunalsjef til eiendom og tekniske tjenester snart skal komme i gang. 

- Slike rekrutteringsprosesser tar alltid litt tid, men vi håper å få på plass en person i løpet av noen måneder. Jeg vil takke Jan for den solide jobben han har gjort som kommunalsjef. Jeg unner ham muligheten til å bli pensjonist på deltid, men på kommunens vegne er jeg glad for at han blir med videre på kommunelaget. Hans brede erfaring og kompetanse fra arbeid med beredskap blir ikke mindre viktig for oss i årene framover. Det at han skal jobbe fullt frem til november gir oss også en god overlapp mellom gammel og ny kommunalsjef, sier han.