Kantslåing langs turstien på Presterødkilen 16. juli.

Kantslåing langs turstien på Presterødkilen 16. juli.

Mens arbeidet pågår vil stien være mindre tilgjengelig. Vi ber publikum om å vise hensyn.

Fredag 16. juli vil det foregå arbeid med kantslått langs turstien på Presterødkilen. Dette er nødvendig for å sikre tilgjengeligheten for brukerne av turstien. Arbeidet ferdigstilles i løpet av dagen.

Turstien er vist på kartskissen nedenfor (gul linje):

Klikk for stort bilde 

Til toppen