Klimarådet er i gang

Klimarådet er i gang

- Klimarådet skal bidra til at kommunen når klimamålet, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. Torsdag i forrige uke hadde det nyopprettede klimarådet i Tønsberg kommune sitt første møte.Klikk for stort bilde 

Tønsberg kommune har satt seg et hårete mål om redusere klimagassutslippene med 60 % innen 2030. Et nyopprettet klimaråd skal bidra til målet nås.

- For å nå målet må vi tenke klima på bred front, og løfte bevisstheten rundt klimagassutslipp i alt det kommunen foretar seg. Du og jeg må ta de gode klimavalgene som privatpersoner, men kommunen må gjøre de klimavennlige valgene mer tilgjengelige og attraktive, sier Anne Rygh Pedersen.  

Rådgivende funksjon

Klimarådet består av sentrale politikere, administrative ledere og tillitsvalgte i kommunen, i tillegg til en representant fra ungdomsrådet. Hovedmålet er å sikre forankring og gjennomføring av klimatiltak, og rådet skal i tillegg ha en rådgivende funksjon.

- Jeg tror dette rådet vil bety mye og bli en viktig drivkraft i kommunens klimaarbeid fremover. Vi er allerede i gang med en rekke konkrete klimatiltak i kommunen, men det er kanskje enda viktigere at vi har klima langt framme i bevisstheten når vi jobber med planer, prosjekter og utviklingsarbeid, sier Rygh Pedersen.

 

Klimarådets mandat

 • Klimarådets hovedmålsetting er å sikre forankring og sikre gjennomføring av klimatiltak for å bidra til at målet om å redusere klimagassutslippene med 60 % innen 2030 blir nådd.
 • Klimarådet skal diskutere saker av viktighet for miljøledelse i Tønsberg kommune.
 • Sakene skal omhandle planer, prosjekter og tiltak som krever overordnet forankring eller tverrfaglig samarbeid.
 • Klimarådet har en rådgivende funksjon.

Her er rådets medlemmer:

 • Anne Rygh Pedersen, ordfører
 • Steinar Solum, varaordfører
 • Lise Mandal, opposisjonsleder
 • Ulf Lund Halvorsen, utvalgsleder, Miljø, teknikk og næring,
 • Hilde Wirgenes, tillitsvalgt (Delta) 
 • Ada Louise Aune Lee, Ungdomsrådet.
 • Egil Johansen, rådmann
 • Geir Viksand, kommunalsjef samfunns- og næringsutvikling
 • Magnus Ciril Martin, virksomhetsleder kultur, idrett og folkehelse (ikke til stede på bildet).

Sekretær: Hanna Fossen-Thaugland (klimarådgiver)

Til toppen