Kommunestyret behandler «Handlingsrom 2024»

Kommunestyret behandler «Handlingsrom 2024»

«Handlingsrom 2024», med 87 konkrete omstilling- og innsparingsforslag står på agendaen når kommunestyret møtes på Støperiet 9. september. Du kan følge møtet direkte på nett.Klikk for stort bildeKommunestyret i Tønsberg kommune 

- «Handlingsrom 20204» er et viktig prosjekt for å sikre kommunen en bærekraftig økonomi og skape rom for fremtidige investeringer, men mange av de foreslåtte innsparingstiltakene har vakt reaksjoner. Nå skal kommunestyret ta stilling til forslagene, og politikernes vedtak på onsdag skal danne grunnlag for kommunens arbeid med budsjettet for 2021, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Endringer i Anders Madsensgate

På agendaen står også endringer i boligprosjektet Anders Madsensgate.

- Dette er et boligprosjekt som har som mål å gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet. Prosjektet har likevel ikke truffet målgruppen godt nok, og nå foreslår rådmannen å gjøre visse endringer. Han foreslår å gjøre prosjektet til et «leie til eie»-konsept, noe som medfører endringer i eierform. Det foreslås også at kommunen skal ha plikt til å kjøpe leilighetene tilbake når de skal selges, og at kommunen skal ha anledning til å leie ut leilighetene i kortere perioder når man ikke har kandidater til å kjøpe, sier ordføreren.

Planstrategi og kommunikasjon

Kommunestyret skal også vedta en overordnet kommunikasjonsstrategi for Tønsberg kommune, og behandle en høringsuttalelse til regional planstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

- En regional planstrategi redegjør for viktige utviklingstrekk og utfordringer i regionen, og legger de overordnede føringene for fremtidig utvikling. Derfor er dette et viktig dokument, og det er jo den første regionale planstrategien for det nye, sammenslåtte fylket, sier Rygh Pedersen.

 

Se fullstendig saksliste og saksdokumenter her.

Møtet er åpent for publikum, men av smittevernhensyn har vi kun plass til 15 personer i publikum.

De første 15 som melder seg på, vil få plass. Meld deg på her.

Du kan følge sendingen direkte på kommunens nettsider her.

Til toppen