Kraftig økning av kikhoste i Tønsberg

Som i resten av landet og Europa, opplever også Tønsberg kommune mange tilfeller av kikhoste i år. Kikhoste er en langvarig, svært smittsom luftveisinfeksjon med kraftige hosteanfall, og det er farligst for de minste barna.

Dame ligger på sofaen med brystsmerter - Klikk for stort bilde


Kommuneoverlege i Tønsberg, Irena Jakopanec, oppfordrer alle til å være med å skape flokkimmunitet. Hun er spesielt opptatt av følgende ting:

  • Spedbarn er mest utsatt for kritisk sykdom
  • Gravide bør ta vaksine for å beskytte barnet
  • Alle barn bør delta i barnevaksinasjonsprogrammet
  • Alle andre bør ta påfyll av vaksine hvert 10. år

 

I mai var forekomsten av meldte tilfeller høyest i Vestfold, Oslo og Trøndelag. Endelige tall for juni er ikke helt klare ennå.
 

Tilfeller av kikhoste 2020–2024 - Klikk for stort bildeFigur oppdatert 24.6.2024. Det tar noe tid fra et smittetilfelle blir påvist til tilfellet registreres i MSIS. Dette medfører at tallene i MSIS ikke alltid reflekterer det reelle antall smittede, her spesielt for juni. Kilde: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)


Som man ser av grafikken over, var det flere rolige år i Tønsberg under pandemien. Nå er sykdommen kommet tilbake, og det er rapportert store utbrudd i flere land i Europa. Også Norge observerer en kraftig økning av tilfeller.

Kikhoste er vanligvis ikke problematisk hos vaksinerte voksne. Sykdommen smitter ved dråpesmitte og smittsomheten er størst de første to ukene når symptomene er mer generelle. 

Flest barn og unge rammet

Sykdomsforløpet er ofte mildere hos personer som er tidligere vaksinert eller har gjennomgått sykdommen, og derfor kan smitten hos enkelte forbli uoppdaget og spre seg videre.

De fleste rapporterte sykdomstilfellene i Tønsberg i 2024, er hos barn og ungdom under 20 år. Komplikasjoner sees særlig hos spedbarn og kan innebære pneumoni, ørebetennelse og vekttap. For å beskytte det nyfødte barnet tilbys nå kikhostevaksine til gravide i svangerskapsuke 24. Dette er helt nytt fra mai 2024. Barnet vaksineres så ved 3 måneders alder.

Kommuneoverlege Irena Jakopanec og tjenesteleder Linn Anette Berg - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Irena Jakopanec og tjenesteleder Linn Anette Berg.

– Uke 24 er det ideelle, men vaksine tilbys helt frem til fødsel for de som ikke mottar det i svangerskapsuke 24, sier Linn Anette Berg, tjenesteleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten.

– Vi er nå godt i gang med vaksinering, og vi ønsker flere velkommen til helsestasjonen.

Hun legger til at de aller fleste barna i Tønsberg kommune deltar i barnevaksinasjonsprogrammet – en høyere andel enn landsgjennomsnittet. Det er hun veldig fornøyd med.

Bedre flokkimmunitet vil beskytte de minste

Den samlede risikoen vurderes som høy for ikke-vaksinerte eller delvis vaksinerte spedbarn under 6 måneder. I Europa representerer de gruppen med høyest sykelighet og dødelighet som følge av kikhoste.

– Vi må lene oss på flokkimmunitet nå for å beskytte de aller minste, sier Irena Jakopanec, kommuneoverlege i Tønsberg.

– Kikhostevaksine anbefales derfor spesielt til voksne som ikke har vært vaksinert i de siste 10 årene. Dette kalles for «booster-vaksinasjon» eller påfyll og fører til at immuniteten opprettholdes. Uten påfyll avtar immuniteten gradvis.

Barn kan få kikhoste selv om de er vaksinerte, men sykdommen vil være mildere. Vaksinerte har selv veldig lav risiko for alvorlig sykdom, men man kan smitte spedbarn. Ved utbrudd i nærmiljøet anbefales vaksinering til foreldre, søsken og andre nærkontakter til uvaksinerte spedbarn.

Menyen på helsenorge.no - Klikk for stort bildePå helsenorge.no kan du se oversikt over dine vaksiner.

På tide med påfyll?

Når var det egentlig du sist vaksinerte deg mot kikhoste? Det kan du sjekke under «Vaksiner» på helsenorge.no

Snakk med fastlegen din om påfyll av vaksine. Det kan være spesielt aktuelt for nybakte besteforeldre.

Gravide får fra mai 2024 gratis tilbud om en dose vaksine (for å beskytte barnet) ved svangerskapskontroll ved helsestasjonstjenester eller fastlege. På Sentrum helsestasjon, i Anders Madsens gate 5, kan gravide komme og få kikhostevaksine på egne drop-in-tider. Det kan du lese mer om her.

Vaksinering som del av barnevaksinasjonsprogram­met er også gratis.

Påfyll av vaksine betaler man for selv. Vaksinen er en oppfriskningsvaksine som beskytter mot difteri, stivkrampe og kikhoste (dTp), så her får man flere fordeler samtidig.