NAV overtar oppgaver fra Boligkontoret

Sigrun Eggen, avdelingsleder økonomi og bistand, NAV Tønsberg.

Fra 1. februar må du henvende deg til NAV hvis du skal søke om startlån, bostøtte eller kommunal utleiebolig. 

Det er Boligkontoret ved Tønsberg kommunale Eiendom (TkE) som hittil har hatt ansvaret for oppgaver knyttet til startlån, kommunale boliger og ulike tilskuddsordninger. Fra 1. februar flyttes mange av oppgavene over til NAV.

Følgende oppgaver flyttes til NAV:

  • Startlån
  • Tilskudd fra Husbanken 
  • Tilskudd til tilpasning av bolig
  • Bostøtte
  • Søknad om kommunal utleiebolig

Hva betyr endringen for deg som skal søke?

Innbyggere som skal søke om startlån, tilskudd, bostøtte og kommunal bolig, må nå henvende seg til NAV Tønsberg i Statens park. Det må avtales time dersom du ønsker et møte med NAV i forbindelse med søknaden. 

Boligkontoret ved TkE skal fortsatt ha ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger. Det vil si at det er Boligkontoret som skal håndtere kontraktskriving, utlevering av nøkler og generell oppfølging av leieforholdet.

Her finner du søknadsskjemaer og mer informasjon om de ulike tjenestene.

Kontaktinformasjon NAV Tønsberg

Anton Jenssens gate 1 
Bygg K i Statens park 
Det er to innganger - en til veiledningssenteret og en til kurslokalene. 

Bemannet åpningstid

Mandag - fredag: 11.00 - 14.00. 

I bemannet åpningstid kan du få veiledning i å fylle ut søknader, du kan levere dokumentasjon og få veiledning i å bruke nav.no. Vi har pc'er tilgjengelig.

Dørene vil være åpne fra kl. 09.00 - 15.00 for de som har timeavtale utenom åpningstiden.

Telefonnummer

NAV Kontaktsenter: 55 55 33 33