Ny kommuneoverlege 1. mars

Ny kommuneoverlege 1. mars

Irena Jakopanec er en ivrig kajakkpadler. 1. mars tiltrer hun som kommuneoverlege i Tønsberg. Irena Jakopanec tiltrer stillingen som kommuneoverlege i Tønsberg kommune 1. mars 2022. Jakopanec kommer fra en stilling som spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus.

- Irena Jakopanec har solid kompetanse og lang erfaring, og vi gleder oss til å ønske henne velkommen til Tønsberg kommune, sier Mette Vikan Andersen, kommunalsjef for mestring og helse.

Jakopanec har legeutdanning fra Slovenia, spesialisering i samfunnsmedisin og en doktorgrad i epidemiologi fra Universitetet i Oslo. Hun har blant annet vært ansvarlig for kommunikasjonen rundt fugleinfluensaen på vegne av Folkehelseinstituttet i Slovenia, og hun deltok i det europeiske pandemisamarbeidet i kjølvannet av SARS-utbruddet.

Jakopanec har også påtatt seg oppdrag som medisinsk utsending for Røde Kors, vært ansatt i Det Norske Veritas, og ledet forskningsprosjekter innen pasientsikkerhet i USA og Storbritannia. Nå er hun klar for å overta stafettpinnen som kommuneoverlege midt i en pågående pandemi, men hun ser frem til også å kunne jobbe med andre oppgaver innenfor folkehelse.

- Jeg er en nerd som liker praktiske utfordringer og samarbeid med mennesker. Jeg er spent og ydmyk overfor bredden i mine kommende oppgaver, og jeg er opptatt av å ivareta og forbedre menneskers helse. Den største utfordringen i en slik rolle er å skape engasjement for å ta vare på egen helse og samtidig jobbe systematisk og langsiktig for å påvirke forhold som har helseeffekter. Sosiale forskjeller kan for eksempel ha mye å si for sykdomsfordeling og livskvalitet i befolkningen, sier hun.

Jakopanec erstatter Per Kristian Opheim som har vært konstituert i jobben etter at tidligere kommuneoverlege Sigmund Skei ble fylkeslege i Vestfold og Telemark.

Til toppen