Nye retningslinjer for utendørsområdene i kommunen

Nå skal det stilles tydeligere krav til kvaliteten på utendørsanleggene i kommunen.   —Formålet er å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling av parker, torg og andre uteområder som er for allmenn nytte, sier kommuneplanlegger Katrine Skalleberg . 

Katrine står ute i skogen - Klikk for stort bildeKatrine Skalleberg, kommuneplanlegger i Tønsberg kommune.

Arbeidet med retningslinjene ble satt i gang på bestilling av kommunedirektøren. Det var behov for å kunne stille tydeligere og likere krav til kvaliteten på utendørsanlegg som kommunen eier eller har driftsansvaret for. 

Funksjonelt nettverk av grønne områder

—Med egne retningslinjer kan Tønsberg kommune utvikle en helhetlig og koordinert forvaltning av landskapsanleggene. De kan bidra til å optimalisere ressursbruk, forbedre vedlikeholdet og skape et mer enhetlig og funksjonelt nettverk av grønne områder, tror Skalleberg.

Hun forsikrer at det fortsatt skal taes hensyn til lokale forhold og innspill fra beboere og interessenter.

—Målsettingen er å skape trivelige, funksjonelle og trygge utemiljøer for innbyggerne i kommunen og samtidig være innenfor de økonomiske rammer kommunen har satt for drift og vedlikehold av denne typen anlegg, utdyper Skalleberg. 

Forankret i kommuneplanen

Retningslinjene er forankret i kommuneplanens samfunns- og arealdel, og de må sees i sammenheng for å få et helhetlig bilde av kommunens krav. 

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet retningslinjene. 

Retningslinjene skal brukes både i planleggingsfasen av nye anlegg og til eksisterende anlegg som skal oppgraderes. De ble vedtatt av Kommunestyret 03.04.24.

 

Her kan du se retningslinjene

Retningslinjer for landskapsanlegg i Tønsberg kommune (PDF, 8 MB)

Vedlegg 1 - Landskapsanlegg - relevante forskrifter, standarder og veiledere (PDF, 34 kB)