Ønsker å bygge ned fordommer 

Ønsker å bygge ned fordommer 

 Viser frem barnevernet i TV2 - serien «Norge bak fasaden».

Rådmann Egil Johansen og barnevernleder Ellen Fisher  - Klikk for stort bildeRådmann Egil Johansen og barnevernleder Ellen Fisher Heidi Ravndal  

Barnevernstjenesten i Tønsberg kommune er en av tre kommuner som deltar i serien.

- Vi gjør dette fordi vi synes det er viktig å bidra til mer åpenhet rundt barnevernet. Det er mange meninger om barnevernet, og jeg håper denne dokumentaren kan være med på bygge ned noen fordommer og skape forståelse for kompleksiteten i barnevernets arbeid, sier Egil Johansen, rådmann i Tønsberg kommune.

Gjennomtenkt 

Dokumentaren ble spilt inn i 2020, og kommunen gjorde en rekke vurderinger om hvorvidt de skulle delta eller ikke. 

- Her har vi vurdert mange hensyn. Sikkerheten til de ansatte som deltar, og etiske problemstillinger knyttet til personene som mottar hjelp fra barnevernet i dokumentaren, har vært drøftet nøye, forteller barnevernsleder, Ellen Fisher. 

Både kommunens advokat, ledelsen, deltakerne og barnevernstjenesten selv har vært med i disse vurderingene, som har foregått i tett dialog med de som har laget dokumentaren. 

Mye mer enn akuttplasseringer 

Det er mange meninger og diskusjoner rundt barnevernet. Noen mener barnevernet gjør for lite, andre mener de gjør for mye. Ofte kan ikke barnevernet uttale seg om saker fordi det strider mot personvernhensynet.  

-  Jeg har stor respekt for den jobben barnevernet gjør, men er også bevisst på at det noen ganger kan oppleves som krevende og belastende for familier å være i kontakt med oss. Det er komplekse saksforhold og krevende vurderinger som barnevernansatte står i på daglig basis, sier rådmann Johansen. 

Barnevernet i Tønsberg kommune får hver måned mellom 80 og 100 bekymringsmeldinger som skal vurderes. I de aller fleste tilfellene jobber barnevernet sammen med familiene det gjelder for å få til bedre forhold i familiene. 

-   Vårt utgangspunkt er som hovedregel at barn har det best hos sine egne familier, og vi jobber mye med å støtte familier som har utfordringer slik at barn og foreldre kan bo sammen. Så er det noen tilfeller der det ikke er mulig, og at flytting av barn er nødvendig for å sikre at barna får den omsorgen de trenger, forklarer Fisher.

I 2020 ble det registrert 1250 bekymringsmeldinger, og åtte av disse endte med akuttplasseringer.

Tillit gjennom åpenhet  

Både rådmann Egil Johansen og barnevernsleder Ellen Fisher håper at dokumentaren kan være et startskudd for et mer åpent barnevern som oftere kan vise frem hvordan de jobber og kompleksiteten i arbeidet. 

- Jeg mener det er viktig for samfunnet å ha tillit til barnevernet, og det kan vi skape ved å åpne opp tjenesten vår innenfor rammen av det som mulig med tanke på personvernhensyn. Denne dokumentaren er et aktivt grep for å gjøre nettopp dette, sier Fisher. 

Dokumentaren vises på TV2 mandag 22. februar klokken 21.40.
 

Til toppen