- Ønsker enda mer frivillighet

- Ønsker enda mer frivillighet

Ida Johre - Vi skal bruke året på å legge enda bedre rette for frivillig innsats, sier Ida Johre, virksomhetsleder for kultur og idrett i Tønsberg kommune. 2022 er Frivillighetens år, og feiringen tjuvstarter med åpen dag på Tønsberg frivillighetssentral 5. desember.

I Tønsberg kommune har vi mer enn 500 frivillige lag og foreninger, og svært mange mennesker bruker fritiden sin på å gjøre en frivillig innsats som betyr mye for andre.

- 2022 er Frivillighetens år, og vi skal bruke året på å feire og markere alt det fantastiske, frivillige arbeidet som gjøres i kommunen vår. Men som kommune ønsker vi samtidig å bli enda bedre på samarbeid med frivillig sektor, og å legge enda bedre til rette for frivillig innsats. Derfor vil vi i løpet av året få på plass en frivillighetsplan som beskriver hvordan vi kan jobbe for å få til det. I dette arbeidet trenger vi innspill fra frivilligheten selv, og det bli flere anledninger til å delta i arbeidet, sier Johre.

Stortinget vedtok at 2022 skulle være Frivillighetens år da frivillighetsmeldingen ble behandlet i 2019, og Frivillighet Norge har det nasjonale ansvaret for å koordinere markeringen. 64 prosent av befolkningen i Norge deltar i frivillig arbeid. 

- Bli med på feiringen! 

I Tønsberg vil både kommunen, organisasjoner, lag, foreninger og næringsliv markere Frivillighetens år. Johre oppfordrer alle til å bli med på feiringen, og ber organisasjoner og foreninger om å registrere arrangementene sine i aktivitetsportalen Friskus.

- Vi vet at mange foreninger planlegger ulike markeringer, og det blir summen av alt dette som utgjør feiringen her i Tønsberg. Hvis alle registrerer sine arrangementer, vil innbyggerne få en oversikt over alt som skjer. Og det er ikke for sent å bli med, for feiringen skal foregå gjennom hele året, sier hun.

Hun forteller at kommunen også planlegger å publisere en kurskalender rettet mot frivillige aktører som ønsker å heve sin kompetanse på ulike områder.

- Det er fortsatt mulig å spille inn temaer, og innenfor mange temaer er det frivilligheten selv som er eksperter. Kommunens jobb er først og fremst å legge til rette for at vi kan lære av hverandre på tvers. Selv om ulike lag og foreninger driver med helt ulike aktiviteter, er det mange fellestrekk og felles utfordringer som møter aktørene i frivilligheten, sier hun.

Kommunen skal også bruke året til å vise frem og gjøre stas på frivilligheten i kommunen, og hver måned vil en ny frivillig aktør få vise frem sin aktivitet eller organisasjon.

- Følg med på kommunens Facebook-side, og send oss gjerne tips om organisasjoner som fortjener å bli gjort stas på, sier Johre.

«Sykkelturen 2022»

Norges Frivillighetssentraler har sin egen markering av Frivillighetens år. «Sykkelturen 2022» er en sykkeltur som starter på Nordkapp og ender opp i Arendal under Arendalsuka. Underveis skal det settes fokus på hvordan frivillighet bidrar til å skape gode og inkluderende lokalsamfunn.

- I Tønsberg får vi besøk av «Sykkelturen 2022» i starten av august, og da håper jeg at mange har lyst til å være med å sykle, heie, steke vafler og vise fram alt det flotte vi har her i Tønsberg, sier Annichen Pettersen, daglig leder i Tønsberg Frivilligsentral.

Hun lover også en skikkelig markering på Tønsberg frivillighetssentral 5. desember neste år, som er FNs internasjonale dag for frivillig arbeid. Men feiringen tjuvstartes allerede 5. desember i år.

- Da ønsker vi alle velkommen til åpen dag her på Tønsberg Frivilligsentral i Tjømegaten 1. Her blir det smakebiter fra internasjonal meny og hyggelig stemning fra klokken 17.00, sier hun.

 

Søk støtte til ditt arrangement

Det er mulig til å søke støtte til markeringer av Frivillighetens år gjennom «min dag»-ordningen fra Sparebankstiltelsen. Mellom 17.januar og 7.februar, og igjen i juni, vil søknadsportalen være åpen for de som ønsker å søke støtte til lokale arrangementer. 

Mer informasjon om ordningen finnes her. 

Til toppen