Oppretter traineeordning for sykepleiere

Martine Gran og Trude Aksnes

- Vi ønsker å gi nyutdannede sykepleiere en drømmestart på karrieren, sier Trude Aksnes. Nå oppretter Tønsberg kommune et traineeprogram som skal gi sykepleiere variert arbeidserfaring, faglig oppfølging og fast ansettelse etter to år. 

Hjemmesykepleien, sykehjem, legevakt eller bemannet bolig? Sykepleiere har mange jobbmuligheter, og for noen kan det være vanskelig å velge.

- Det er nok mange nyutdannede sykepleiere som er litt usikre på hvor de ønsker å jobbe. Hvis man velger å bli trainee hos oss, får man muligheten til å teste ut forskjellige arbeidsplasser gjennom et program på to år. Da får man erfaring fra ulike steder, og kan finne ut hva man trives best med, sier Trude Aksnes, fagansvarlig i stab mestring og helse i Tønsberg kommune. 

Nå lyser kommunen ut 12 traineestillinger, og Aksnes regner med at stillingene vil bli populære. 

- Vi starter med sykepleiere, men det kan bli aktuelt å lyse ut traineestillinger, til flere fagområder i årene som kommer. På sikt ser vi for oss å etablere tilsvarende traineeprogrammer for både vernepleiere og helsefagarbeidere, sier hun. 

To år – tre arbeidsplasser

Traineeprogrammet har en varighet på to år. I løpet av denne perioden vil traineen jobbe både på  sykehjem, helsehus, i hjemmesykepleien og i boligvirksomhetene. 

- I tillegg vil det være mulig å hospitere ved legevakta, i feltpleien og i andre forebyggende tjenester i løpet av perioden. Vi kan altså tilby to år med stor bredde og variasjon, sier Martine Gran, stabsleder i mestring og helse. 

Hun tror at trainee-sykepleierne også vil sette pris på den faglige oppfølgingen som er en del av programmet, der man følges opp jevnlig av en egen fagansvarlig i stab. I tillegg vil de få en veileder på hvert av de tre stedene de jobber. 

- En trainee er ferdig utdannet, men ordningen retter seg først og fremst mot nyutdannede sykepleiere. Dersom man er usikker når man skal ut i sin første jobb som nyutdannet, vil man som trainee få tett og god oppfølging. Man blir også invitert til fagdager og felles samlinger når man går fra det ene arbeidsstedet til det neste. Vi er opptatt av at traineene både skal få god faglig oppfølging og variasjon i arbeidet, forteller Gran. 

Fast jobb

Etter to år som trainee, vil sykepleieren få tilbud om fast ansettelse i kommunen. 

- En trainee vil få de samme betingelsene som andre sykepleiere i kommunen. Vi tilbyr nyutdannede sykepleiere en grunnlønn på 505.800 kroner. Det tilsvarer åtte års ansiennitet, forteller Gran. 

Hun tror traineeprogrammet vil være positivt både for sykepleierne og kommunen. 

- Fra kommunens side handler dette om å gi sykepleiere en god inngang til arbeidslivet, men det handler også om rekruttering. Vi har behov for flere sykepleiere i årene som kommer, og vi har behov for å vise at de kommunale helsetjenestene både kan tilby faglige utfordringer, stor variasjon og gode utviklingsmuligheter, sier hun. 

Noe for deg eller noen du kjenner? 

Les utlysningen her og bli trainee-sykepleier i Tønsberg kommune!