Rådhusgaten oppgraderes – etappe 1

Rådhusgaten oppgraderes – etappe 1

- I Tønsberg sentrum føres overvann og avløpsvann i samme rørsystem. Ved store nedbørsmengder blir det for lite kapasitet på nettet og overløpende overvann og avløpsvann går ut i Kanalen. For å unngå dette skal det settes i gang et omfattende arbeid med separering av overvann og avløp i flere gater i sentrum, forteller byggeleder i Tønsberg kommune, Jan Olav Stein. Klikk for stort bildeJan Olav Stein, byggeleder i Tønsberg kommune

Separering av overvann og avløp i flere gater i sentrum, gjøres ved å håndtere overvannet på overflaten av veiene.

Oppgradering av Rådhusgaten vil legge til rette for forsinking, fordrøyning og enkel rensing av overvann ved å innføre grønne løsninger gjennom gangarealene. Klikk for stort bildeRådhusgaten illustrasjon

Arbeid som skal utføres

Etappe 1 av Rådhusgaten omhandler området fra Nedre Langgate til Brygga. I forbindelse med overvannsprosjektet skal det oppgraderes gamle vann- og avløpsledninger samtidig som det legges rør for fremtidig avfallssugsystem. Granittheller, slik det er på Torvet, skal videreføres i Rådhusgaten mot Brygga.

Fremdriftsplan

Oppstart: Mandag 10. august

Milepæl: gravearbeid i Nedre Langgate (2. oktober kl. 18.00 – 12. oktober kl. 06.00).

Arbeidet i Nedre Langgate vil pågå døgnkontinuerlig.

Prosjektet er ventet ferdigstilt første kvartal 2021.

Kontaktperson i Tønsberg kommune

Jan Olav Stein, byggeleder for avfallssug

Tlf. 452 92 296

Jan.olav.stein@tonsberg.kommune.no

Til toppen