Sa nei til dyrere SFO og nedleggelse av Ole III 

Sa nei til dyrere SFO og nedleggelse av Ole III 

Politikerne valgte å verne Ole III og betalingssatsingene i SFO da kommunestyret behandlet «Handlingsrom 2024» onsdag kveld. De sa samtidig nei til å redusere tjenestetilbudet ved Sidebygningen og Grønn omsorg.Klikk for stort bilde   

- Jeg syns vi fikk en god og konstruktiv debatt, men denne saken er naturligvis krevende for alle partier. Ingen ønsker å kutte i tjenestene til innbyggerne, men det er tverrpolitisk forståelse for at vi er nødt til å ta noen smertefulle grep, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. Klikk for stort bildeRådmann Egil Johansen og ordfører Anne Rygh Pedersen Anders Tyvand  

Etter en omfattende prosess der 500 ansatte i kommunen sammen med tillitsvalgte og politikere har jobbet med å identifisere og vurdere mulige omstilling- og innsparingstiltak, la rådmann Egil Johansen fram en liste med 87 konkrete innsparingsforslag. De foreslåtte tiltakene hadde en samlet innsparingseffekt på om lag 170 millioner kroner. Onsdag satte politikerne foten ned for tre konkrete tiltak som ville hatt en samlet innsparingseffekt på 4,35 millioner i 2021.  

- Denne saken  er ikke noe hyggeligere for administrasjonen enn for politikerne. Men når kommunens utgifter over tid er større enn inntektene, er det nødvendig å foreta seg noe for å sikre en bærekraftig økonomi og skape rom for fremtidige investeringer, sier rådmann Johansen.  

Ole III og SFO 

Det ble en lang debatt da kommunestyret behandlet forslagene under sitt møte på Støperiet onsdag kveld. Et enstemmig kommunestyre stemte for et fellesforslag om å bevare fergen Ole III mellom Husvik og Husøy, som var foreslått nedlagt. Nedleggelsen ville betydd en årlig besparelse for kommunen på om lag 0,6 millioner kroner i året. Forslaget som ble vedtatt innebærer at fergen skal drives videre i samarbeid med Færder kommune, fylkeskommunen, velforeninger og lokalsamfunn.  

Det ble også flertall for et forslag om å videreføre tjenestetilbudet ved Sidebygningen og Grønn omsorg på dagens nivå. Sidebygningen tilbyr sosiale møteplasser og aktiviteter og ungdom og voksne over 18 år, og tilbudet rettet retter seg hovedsakelig mot mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Disse tilbudene ble foreslått redusert, og beregnet innsparing ville vært 1,5 mill. kroner i 2021 og 3 mill. kroner fra 2022.   

Rådmannen fikk heller ikke gjennomslag for sitt forslag om å øke betalingssatsene i SFO og dermed redusere kommunens tilskudd til SFO-tilbudet med 2,25 mill. kroner årlig.  

Veien videre 

I tillegg til at politikerne valgte å skjerme enkelte tjenester da kuttforslagene ble behandlet, ba de også kommunens administrasjon om å lete videre etter andre innsparingstiltak.  

- Vi har blitt bedt om å vurdere organiseringen av kommunen, og det skal vi selvsagt gjøre. I tillegg har vi blitt bedt om å presentere en liste over alternative kuttforslag før budsjettet for 2021 skal behandles. Dette vil i all hovedsak måtte dreie seg om ikke lovpålagte tjenester, som for eksempel kulturtilbud og en rekke tekniske tjenester som kommunen tilbyr i dag, sier Johansen.  

Nå skal vedtaket fra kveldens kommunestyremøte legges til grunn for arbeidet med neste års budsjett. Politikere fra flere partier varlset at de kunne komme til å sette foten ned for enda flere av innsparingsforslagene når budsjettet skal behandles i desember.  

- Nå vil vi jobbe videre med de forslagene som ikke ble stoppet i kveldens møte, og politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag når budsjettet skal behandles, sier Johansen.  

Nei til eiendomsskatt 

I møtet ble det også brukt mye tid på å diskutere et forslag om å utrede eiendomsskatt. Forslaget fikk kun støtte av Rødt, SV og MDG, og ble dermed ikke vedtatt.  

Til toppen