Skal lage planer for psykisk helse, rus og selvmordsforebygging

Skal lage planer for psykisk helse, rus og selvmordsforebygging

 - Nå skal vi sette psykisk helse, rus og selvmordsforebygging på dagsorden, og finne ut hvordan vi kan jobbe enda bedre med dette i kommunen vår, sier kommunalsjef Mette Vikan Andersen. Nå inviterer hun innbyggerne med på å utarbeide planene.

Tønsberg kommune tilbyr et bredt spekter av tjenester til mennesker som sliter med psykisk uhelse og rusproblemer. Nå har tiden likevel kommet for å snu hver eneste stein og finne ut hvordan dette arbeidet kan bli enda bedre.

- Vi skal lage én plan for psykisk helse og rus og én plan for selvmordsforebygging, og begge planene skal stå ferdige i løpet av våren. Vi legger opp til en felles prosess for begge planene, og både innbyggere, foreninger og interessegrupper blir invitert med for å gi innspill og fortelle oss hva som er viktig for dem, sier Mette Vikan Andersen, kommunalsjef for mestring og helse i Tønsberg kommune.

Kommunen inviterer til en digital samskapingsprosess på Zoom torsdag 27. januar. Interesserte som ønsker å delta, må melde seg på innen 25. januar.

Henger sammen

Det er kommunestyret som har bedt om at det skal utarbeides planer for rus og selvmordsforebygging.

- Både rus, psykisk helse og selvmord henger veldig tett sammen. Derfor har vi hatt en dialog med politikerne om at det fornuftig å koble rus og psykisk helse sammen, og at vi lager to planer med en felles prosess i forkant, sier Vikan Andersen.

Hun har tro på at arbeidet vil resultere i enda bedre tjenester i kommunen i fremtiden.

- Vi må ikke gå i den fella at vi gjør ting slik vi gjør, fordi det er sånn vi alltid har gjort det. Vi må alltid vurdere om tilbudet vårt har mangler, og om vi kan gjøre ting på andre måter. Da er vi helt avhengig av å få innspill fra innbyggerne våre og de som mottar tjenestene, sier hun.

Bred målgruppe

De nye planene skal både ta for seg hvordan kommunen skal jobbe på et overordnet nivå, og hvilke tjenester og hvilken oppfølging som skal tilbys den enkelte i ulike situasjoner.

- Det har lenge vært fokus på barn og unges psykiske helse, og vi må finne ut om vi er på rett vei. Samtidig må vi ikke glemme unge voksne og voksne, og jeg tror kanskje det spesielt viktig å se på hvilke tilbud vi har til mennesker i aldersgruppen 16-30 år, sier Vikan Andersen.

Planen for psykisk helse og rus skal både ta for seg hvordan kommunen kan hjelpe mennesker ut av rusproblemer, og hvordan man kan sørge for at ikke flere begynner å ruse seg.

- Vi skal altså gå inn i denne prosessen med en bred tilnærming, og jeg håper at mange har lyst til å bidra til at vi får laget så gode planer som mulig, sier hun.

Les mer om arbeidet med planene og meld deg på til samskapingsprosessen her. 

Til toppen