Skal spille seg til bedre økonomiforståelse

- Man lærer best når man får prøvd ut ting i praksis, sier Alf Kirkeberg. Han er sosialøkonom og daglig leder i selskapet «Learning by doing». Sammen med økonomiavdelingen i Tønsberg kommune har han utviklet et spill-basert kursopplegg som skal lære kommuneansatte om økonomi. 

Jørn Erik Borge, Frank Pedersen og Alf Kirkeberg rundt et bord med kursmateriell. - Klikk for stort bildeJørn Erik Borge, Frank Pedersen og Alf Kirkeberg.

 

Gjennom 30 år har han lært utallige ikke-økonomer om økonomi. Alf Kirkeberg har utviklet et kursopplegg som består av både teori og praktiske øvelser i form av et brettspill, og for en stund siden fikk 80-åringen fra Revetal en idé om at konseptet kunne være nyttig for ansatte i kommunen. Dermed inviterte han ordføreren på kaffe. 

- Jeg tror vi satt der i to timer. Den første timen forstod jeg nok ikke så mye, men etter hvert ble jeg nysgjerrig og tenkte at dette kunne være nyttig. Derfor tipset jeg kommunalsjefen for økonomi og virksomhetsstyring, og det resulterte i et samarbeid, sier ordfører Frank Pedersen. 

Verdifullt samarbeid

 

I dag var det ordførerens tur til å servere Kirkeberg kaffe i kommunestyresalen. Nå har det velprøvde konseptet som tidligere har blitt brukt til opplæring i næringslivet, ved fagskoler og i spesialisthelsetjenesten blitt tilpasset den kommunale virkeligheten. 

Frank Pedersen serverer Alf Kirkeberg kaffe. - Klikk for stort bildeAlf Kirkeberg og Frank Pedersen

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid, og jeg har fått mange gode innspill fra økonomene i kommunen underveis. Dette er et stjerneeksempel på samarbeid mellom det offentlige og det private, sier Kirkeberg. 

Det nyutviklede konseptet, som har fått navnet «Tønsberg-modellen», er nå klart for utrulling. Målgruppen er ledere og mellomledere i kommunen uten formell økonomifaglig kompetanse, men kan også være aktuelt for tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer av råd og utvalg. 

- Økonomene har ikke noe på kurset å gjøre, for de kan dette fra før. Men hvis en organisasjon skal få kontroll på økonomien, så er det avgjørende at de ansatte har en felles forståelse. Det vil dette kurset bidra til, sier Kirkeberg. 

Skal kurse ledere

Siden økonomiavdelingen i kommunen har bidratt i utviklingen av konseptet, får kommunen til gjengjeld rett til å benytte kursopplegget i intern opplæring. Kommunalsjef Jørn Erik Borge tror kurset kan bidra til økt økonomiforståelse og bedre økonomistyring i de kommunale virksomhetene. 

- Vi ser frem til å ta det i bruk, og nå er økonomirådiverne våre sertifisert som kursholdere. Vi må vurdere litt hvordan vi skal tilby dette i organisasjonen, men det er naturlig å tenke at det kan bli en del av mellomlederopplæringen fremover, sier Borge. 

Kurset vil ha en varighet på én eller to dager, og avsluttes med en idédugnad der deltakerne kan komme med forslag til endringer ved egen arbeidsplass. 

- Hvis man skal bli bedre, er man nødt til å endre seg. Det gjelder både i næringslivet og i kommunene, sier Alf Kirkeberg.