Søk støtte fra "Tønsbergstiftelsene"

Illustrasjonsbilde av spirer som vokser opp av stabler med mynter. - Klikk for stort bildeRepresenterer du en organisasjon, et konkrete tiltak, et prosjekt, eller aktiviteter som skal komme Tønsberg by og dens borgere til gode? Da anbefaler vi deg å bli kjent med våre stiftelser.

Representerer du en organisasjon, et konkrete tiltak, et prosjekt, eller aktiviteter som skal komme Tønsberg by og dens borgere til gode? Da anbefaler vi deg å bli kjent med våre stiftelser.

«Tønsbergstiftelsene» lyser i disse dager ut betydelig økonomisk støtte til forskjellige tiltak som skal komme Tønsberg by og byens øvrige omegn til gode. Stiftelsenes styre har bestemt at det skal totalt deles ut overkant av 1 million kr i løpet av høsten 2023. Det kan hende at ditt prosjekt er nøyaktig det de er på utkikk etter. Det gis bl.a. støtte til allmennyttige formål, til utdanning og velferdstiltak til barn og unge, til kultur, og bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

Send inn en elektronisk søknad innen 15. oktober for å sikre din organisasjon, aktivitet, tiltak eller prosjekt muligheten til å motta nødvendig økonomisk støtte!

Vennligst merk at det er mulig å sende inn samme søknad om støtte til flere av stiftelsene.
For mer informasjon og tilgang til de elektroniske søknadsskjemaene, klikk på det aktuelle stiftelsesnavnet og bli videreført til deres egne nettsider.
 

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelsergir bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.
Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr – 300 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. 

Les mer om Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser her. 

 

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat 

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat støtter fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg. Det deles ut stipender til videre utdannelse og studier.
Det er mulig å søke om stipend på inntil 50.000 kroner.

Les mer om overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

 

Tønsberg kommunes stiftelse til forskjønnelse av Tønsberg og omegn

Tønsberg kommunes stiftelse til forskjønnelse av Tønsberg og omegn gir økonomisk støtte til bl.a. treplanting i byen, til oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks. kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger m.m. 

Minimum 40 % av hvert års midler er øremerket tiltak i Sem sogn.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. 

Les mer om Tønsberg kommunes stiftelse til forskjønnelse av Tønsberg og omegn her.

 

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune.

Det gis støtte til
– utdanning for elever i grunnskole og videregående skole
– utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke
– Tønsberg Sangforening
– lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv.
– velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr – 30 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. 

Les mer om Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse her.

 

Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune

Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune støtter allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune.

Aktuelle aktiviteter er
– korsang, orkestre, musikkorps og oppførelse av kirkemusikk i kirker. Kor tilknyttet Tønsberg Domkirke har fortrinnsrett ved ellers like søknader.
– kirkelig ungdoms- og menighetsarbeid
– tiltak som kommer barn og unge til gode
– tiltak i regi av humanitære eller religiøse organisasjoner, fortrinnsvis til 1) Tønsberg domkirke, 2) Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg og 3) Tønsberg Menighetspleie

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. 

Les mer om stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune her. 

 

Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune

Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune tilgodeser psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune. Stiftelsen ønsker å støtte tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet som det offentlige ikke dekker.
Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr – 150 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. 

Les mer om Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune her.

 

Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune

Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune gir støtte til følgende kategorier:
•    til beste for «pensjonærer» ved Re Helsehus.
•    tiltak i regi av organisasjoner som driver oppsøkende virksomhet (besøkstjeneste) blant ensomme eldre og mennesker i en vanskelig situasjon.
•    velferdstiltak for pasienter ved Hogsnes sykehjem (tidligere Træleborg bo- og behandlingssenter).

Det skal totalt deles ut inntil 40 000 kr.

Les mer om Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune her. 

 

Jens Holtungs gavefond

Jens Holtungs gavefond inngår i Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune, men tar imot søknader separat fra stiftelsens hovedformål. Gavefondet støtter velferdstiltak i det geografiske området som utgjør tidligere Re kommune som skal 1) gagne eldre og 2) mental helse. 
Gavefondet er nylig tilført stiftelsen og lyses ut for første gang i 2023. Styret vil tilrettelegge for utdelinger i størrelsesordenen 10 000 kr - 200 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

Les mer om Jens Holtungs gavefond her.