Søk tilskudd til klimatiltak for lag og foreninger

Illustrasjonsbilde av en hånd som holder en grønn klode.  - Klikk for stort bilde

Nå kan lag og foreninger søke om støtte fra Tønsberg kommunes klimafond til å gjennomføre konkrete klima- og energitiltak. Søknadsfrist for tildeling i 2024 er 15. november 2023.

Søknadskriterier

Det du søker støtte til må oppfylle ett eller flere av følgende punkter:

  • Reduserer direkte klimagassutslipp
  • Fører til reduksjon i energiforbruket eller mer fornybar energiproduksjon
  • Bidrar til det grønne skiftet

Hvem kan søke?

Lag, foreninger og frivillige organisasjoner i Tønsberg kommune kan søke midler fra tilskuddet. Alle som søker må være registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

Vekting ved tildeling

Ved prioritering av søknader vil det bli lagt vekt på følgende:

  • Klimagevinst ved tiltaket
  • I hvilken grad tiltaket kan bidra til varige endringer i samfunnet
  • I hvor stor grad tiltaket involverer flere aktører og legger opp til samarbeid
  • Andre positive effekter av tiltaket

Søknadsfrist for tildeling i 2024 er 15. november 2023.

Søk tlskudd til klimatiltak