Sparket i gang «Byutvikling stasjonsområdet»

Området rundt Tønsberg stasjon skal utvikles, og 19. september inviteres alle innbyggere til informasjonsmøte. I dag deltok tre arkitektkontorer på oppstartsseminar og befaring av området. 

- Det er spennende å skulle utvikle området rundt Tønsberg stasjon, og dette prosjektet kommer til å prege byen og sentrumsutviklingen i kommunen. Derfor er vi opptatt av at innbyggere, næringsdrivende, politikere og andre interesserte skal få best mulig informasjon underveis i prosessen, sier Svein Olav Ellingsen, prosjektsjef Bane NOR Eiendom. 

Tirsdag 19. september klokken 18.00 inviteres alle som er interessert til et åpent informasjonsmøte om prosjektet «Byutvikling Stasjonsområdet» på Fylkesmuseet. 
 
- Det er kommunen og Bane Nor Eiendom som er de største grunneierne i området, og begge vil være tilstede og fortelle om prosjektet og prosessen videre, sier Magnus Martin, virksomhetsleder for folkehelse, klima og stedsutvikling i Tønsberg kommune. 

Tre arkitektkontorer

Området som skal utvikles og inngår i mulighetsstudien, er avgrenset av Eckersbergs gate i nord og Halfdan Wilhelmsens allé i sør, Burmastien/Lerches gate i øst og Farmannsveien/Jernbanegaten i vest. 

Tre arkitektkontor skal i høst se på muligheter og komme opp med ideer for området, og arkitektene skal levere sine idéstudier i begynnelsen av desember. De tre arkitektkontorene er Dark, Dyrvik Arkitekter og DRMA.
 
- Det er noen viktige hensyn som må ivaretas i utviklingsprosjektet, og arkitektene har fått et prosjektprogram som beskriver disse hensynene. Vi må finne løsninger som bidrar til å videreføre den positiv byutvikling som har vært rundt stasjonen de siste årene, med mange nye kontorarbeidsplasser, restaurant og oppgradert park har dette blitt en levende del av byen. I tillegg blir det viktig å sikre at de ulike transporttilbudene fungerer godt sammen, og at det blir lett for folk å komme seg til og fra toget, sier Martin. 
 
Derfor vil kommunen og Bane Nor Eiendom legge vekt på løsninger som bidrar til at stasjonen fungerer godt sammen med annen trafikk. 
 
- Denne typen utviklingsprosjekter, der vi legger vekt på å gjøre det lettere å reise kollektivt, bidrar til å nå de lokale og nasjonale klimamålene. Fra kommunens side er vi også interessert i å se om det er mulig å få til et mobilitetshus med parkeringstilbud i tilknytning til stasjonen, sier Martin.
 
Les mer om prosjektet «Byutvikling stasjonsområdet» her. Her ligger også prosjektprogrammet som beskriver arkitektenes rammer for å løse oppgaven.