Starter demenskor i Tønsberg

Starter demenskor i Tønsberg

Anders Tyvand, Mette Vikan Andersen og Bodil Bøe Bettum står foran rådhuset i Tønsberg - Klikk for stort bildeAnders Tyvand (kommunikasjonssjef og pianist i demenskoret), Mette Vikan Andersen (kommunalsjef) og Bodil Bøe Bettum (sykehjemsleder og dirigent).

- Musikk er et universelt språk, og vi håper dette vil bidra til gode opplevelser og en følelse av tilhørighet, sier Bodil Bøe Bettum. Nå starter kommunen kor for mennesker med demens, og prosjektet avsluttes med konsert på Oseberg kulturhus. 

NRK-programmet Demenskoret har rørt en hel nasjon. Flere kommuner har tatt oppfordringen om å starte demenskor rundt omkring i landet, og nå er planen klar for et kor i Tønsberg.
 
- Vi starter allerede i uke 12, og legger opp til å ha én øvelse i uka frem til uke 22. Det hele avsluttes med en konsert i Oseberg kulturhus, og vi er veldig takknemlige for at de stiller lokalene gratis til disposisjon for oss, sier Bodil Bøe Bettum. 
 
Hun er til daglig virksomhetsleder ved Nes sykehjem, og har i tillegg dirigert kor i mange år. Nå har hun fått med seg en prosjektgruppe som består av mennesker med kompetanse innen både demens og musikk. 
 
- Vi er opptatt av det skal oppleves trygt å delta, og derfor trenger vi et skikkelig apparat rundt koret. Vi har flere sykepleiere med på laget som kan mye om demens, og vi har knyttet til oss både demenskoordinatoren og frivilligkoordinatoren i kommunen, forteller hun. 

Ta kontakt!

Koret har plass til 15-20 medlemmer. Nå ønsker prosjektgruppa å komme i kontakt med sangglade mennesker som ønsker å delta. 
 
- Vi har allerede fått flere henvendelser fra pårørende som har lurt på om vi vil starte opp et slikt kor, så jeg tror interessen er stor. Vi ønsker å få med mennesker i ulik alder og med ulik demenssykdom, og samtidig mennesker som er på ulikt sted i sykdomsforløpet. Hovedmålgruppen er hjemmeboende med demens, og man kan delta enten man mottar tjenester fra kommunen eller ikke,  sier Bøe Bettum. 
 
Øvelsene skal foregå på Byskogen skole hver tirsdag ettermiddag. Etter øvelsen vil frivillige medarbeidere sørge for at det blir det servert et kveldsmåltid til sangere og pårørende. 
 
- Vi ønsker at koristene skal ha med seg en pårørende på øvelsene. På den måten oppnår vi en dobbel effekt, fordi vi både kan gi et verdifullt tilbud til sangerne og samtidig bidra til fellesskap og nettverksbygging for dem som er pårørende til mennesker med demens, forteller Bøe Bettum. 
 
Hun kan foreløpig ikke si så mye om korets repertoar, men legger opp til at koret skal passe for mennesker med variert musikksmak. 
 
- Vi vil prøve å legge opp til at alle får synge noe musikk de liker. Derfor vil vi ta utgangspunkt i ønskene til de som deltar, sier hun. 

Ønsker du eller noen av dine nærmeste å delta? 

Send en mail til Bodil Bøe Bettum.

Gratis å delta

Mette Vikan Andersen, kommunalsjef for mestring og helse i Tønsberg kommune, var ikke vond å be da ønsket om å starte et demenskor ble lansert. 
 
- Jeg er sikker på at dette vil være et verdifullt supplement til det tilbudet kommunen allerede har rettet mot mennesker med demens. I tillegg kan det bidra til å skape åpenhet og forståelse for sykdommen, sier hun.
 
Kommunen har blant annet dagtilbud for mennesker med demens, aktivitetsvenner som kan gjøre det lettere å komme seg ut og få gode opplevelser, og en pårørendeskole for folk som har demens i nær familie eller vennekrets. 
 
- Alle skal få oppleve mening og mestring i hverdagen. Det gjelder også mennesker med demens. Derfor er det flott at vi nå får et tilbud om et kor, og vi har funnet rom for å dekke utgiftene innenfor budsjettrammene våre. Dermed blir det helt gratis å delta i koret, sier Vikan Andersen. 
 
 
Ler mer om kommunens tilbud til mennesker med demens. 

​Se hva en aktivitetsvenn kan bidra med:

Til toppen