Stort overskudd for kommunen

Kommunedirektør Egil Johansen.- 2021 ble et jubelår, men det er viktig å huske at jubelår inntreffer ganske sjeldent, sier kommunedirektør Egil Johansen. Årsregnskapet for 2021 er klart, og viser at kommunen gikk med 254 millioner kroner i overskudd i fjor. Samlede inntekter for kommuner var i overkant av 5 milliarder kroner.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Da kommunestyret vedtok budsjettet for 2021, belaget politikerne seg på å måtte bruke 25 millioner kroner av kommunens disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse. Nå viser årsregnskapet at fondet isteden kan styrkes med 254 millioner kroner.

- Dette er svært gode nyheter for kommunen og innbyggerne. Det gode resultatet i 2021 gjør økonomien mer robust, og vil gjøre det lettere for oss å håndtere de utfordringene vi står overfor i årene som kommer, sier Egil Johansen.

Han understreker samtidig at det er behov for å videreføre arbeidet med å effektivisere og omstille driften i kommunen.

- Vi kommer til å bli flere eldre i samfunnet vårt de kommende årene, og det er både behov for flere stillinger og nye investeringer for å gi innbyggerne de tjenestene de skal ha. Men med et styrket fond står vi litt bedre rustet til å møte utfordringene, sier han.

Kommunens disposisjonsfond utgjør nå 587 millioner kroner.

Flere årsaker

Det er mange grunner til at kommunens resultat ble betydelig bedre enn forventet i 2021.

- Det handler selvfølgelig om god kostnadskontroll og økonomistyring i kommunen, men vinden har i tillegg blåst vår vei på mange områder. Vi har hatt en større befolkningsvekst og betydelig høyere skatteinntekter enn forventet. Utsatt virkningsdato for lønnsoppgjøret har i tillegg medført at vi har spart lønnskostnader, og samtidig har vi fått bedre avkastning enn forventet på plasserte midler. Pensjonsutgiftene ble også lavere enn forventet, og i tillegg har vi fått en kompensasjon for utgifter knyttet til koronapandemien som godt og vel dekker de utgiftene vi har hatt, sier Johansen.

Han advarer likevel mot å tro at resultatene vil bli like positive i årene som kommer.

- Vi kan ikke belage oss på like mye stang inn hvert år. Vi må regne med at rentene vil stige, og vi kan heller ikke ta det for gitt at skatteinntektene fortsetter å vokse i samme tempo. Når vi jobber med budsjettet og beregner forventede skatteinntekter, tar vi utgangspunkt i prognosene som regjeringen legger til grunn i statsbudsjettet. I 2021 var det mange kommuner som opplevde at inntektene ble høyere enn forventet, sier han.

Regnskap og årsberetning for 2021 legges fram for kommunestyret før sommeren.

- På rett vei

Mette Vikan Andersen Helsesektoren er ett av områdene der kommunen har lyktes med å få bedre kontroll på økonomien. Kommunalsjef for mestring og helse, Mette Vikan Andersen, er imponert over innsatsen fra både ansatte og ledere i sektoren.

- Da vi startet arbeidet med å slå sammen Re og Tønsberg til én kommune i 2018, brukte begge kommunene vesentlig mer enn sammenlignbare kommuner på både sykehjemsdrift og hjemmebaserte helsetjenester. Nå ligger vi under snittet på kostnader til sykehjem, og også kostnadene til hjemmetjenester er på vei ned, sier hun.

- Dette er et resultat av et godt lagarbeid. Vi har begynt å jobbe på andre måter, med hele tiden med fokus på å opprettholde kvaliteten i tjenestene. Vi har både tatt i bruk ny teknologi som gjør arbeidshverdagen mer effektiv, og vi har gjennomgått vedtak for å finne løsninger som kanskje både kan være bedre for brukeren og rimeligere for kommunen, sier Vikan Andersen .

Se hvordan en medisindispenser endret hverdagen til Anne og Øystein.