Takket frivillige

- Frivillig innsats bidrar til at mennesker med demenssykdom får en litt enklere og mer aktiv og meningsfylt hverdag, sier frivilligkoordinator Eva Marie Wang-Norderud. Torsdag ble frivillige aktivitetsvenner takket for innsatsen med sommerfest.

Frivillige rundt matbordet på Slagen Aktivitetshus. - Klikk for stort bilde

 

Fakta om aktivitetsvenn:

 • Aktivitetsvenn er utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen og tilbys i over 160 kommuner i hele landet.
 • En aktivitetsvenn er en frivillig som, med kurs og veiledning, gjør aktiviteter sammen med personer med demens.
 • Målet med tilbudet er å gi mennesker med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.
 • Aktivitetsvenner og personer med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser. Det kan være alt fra å gå tur, gå på teater, eller bare møtes for en kopp kaffe og ta en prat.
 • Vi har aktivitetsvenner på sykehjem/helsehus, i hjemmetjenesten, i Tønsberg Demenskor, Gåfotball for personer med demens og på Demenskafeen Kafe-D.

- Den frivillige innsatsen er veldig verdifull, og vi er veldig takknemlige for alle som gjør en innsats og ønsker å bidra, sier Ev Marie Wang-Norderud.

Torsdag samlet hun og resten av arbeidsgruppa som jobber med organiseringen av aktivitetsvenn-tilbudet i Tønsberg 50 frivillige til fest på Slagen Aktivitetshus.

Inspirasjon og fellesskap

- Denne festen var for alle frivillige som gjør en innsats for personer med demens eller hukommelsesvansker. Vi ønsket å gi dem muligheten til å møtes på tvers av kommunens tjenester og legge til rette for erfaringsutveksling, inspirasjon, kunnskapsdeling og fellesskap, sier hun.

I tillegg til god mat og drikke, fikk de frivillige et inspirerende foredrag av Cathrine Holbu om stimuleringsterapi og de positive effektene av dette. 

De inviterte til festen deltar som frivillige ved demenskafeen Kafe D, i Tønsberg demenskor, i gåfotballen, ved kommunens sykehjem og helsehus, Tønsberg Frivilligsentral og ved Bli med inn i fellesskapet. 

Arbeidsgruppa som jobber med aktivitetsvenn-tilbudet består av:

 • Ann-Christin Proos, Tjenesteleder Hjemmetjenesten
 • Jeanette Mathisen Aslaksen, Demenskoordinator
 • Lene Bugge Pettersen, Frivilligkontakt Hjemmetjenesten
 • Pål Kristiansen, Styreleder Tønsberg og Færder Demensforening
 • Eva Marie Wang-Norderud, Frivilligkoordinator   
   

 

Vil du bli aktivitetsvenn? 

Ta kontakt med Lene Bugge Pettersen
E-post:  lene.bugge.pettersen@tonsberg.kommune.no 
Telefon: 472 40 975

Eller meld deg på aktivitetsvennkurs i aktivitetskalenderen Friskus.              

Les mer om å være aktivitetsvenn på nettsidene til Nasjonalforeningen for folkehelsen.