Undertegnet samarbeidsavtale med Røde Kors

Birger Aune, Jan Harald Moen og Jan Eide.

- Vi er avhengige av å ha et godt samarbeid med frivilligheten, og jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en avtale med både Re og Tønsberg Røde Kors, sier kommunalsjef Jan Eide. Røde Kors skal blant annet bistå kommunen i beredskapsarbeidet.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Røde Kors er en av landets største frivillige organisasjoner, og driver et arbeid som spenner fra beredskap og førstehjelp til besøksvenntjeneste, sykehusguider og leksehjelp. 

I Tønsberg er de to lokalforeningene blant annet engasjert i integreringsarbeidet knyttet til flyktninger, og de er allerede viktige samarbeidspartnere for kommunen. Nå har de inngått en formell samarbeidsavtale som blant annet handler om bistand i kommunens beredskapsarbeid.

- Vi har ønsket en slik avtale fordi vi ønsker ordnede forhold. Det er fint for oss å bli involvert i beredskapsarbeidet i kommunen, og å få kartlagt hva vi kan bidra med, sier lokalforeningsleder i Re Røde Kors, Birger Aune. 

Evakuering, søk og pårørendesenter

Re Røde Kors har 200 medlemmer, mens Tønsberg Røde Kors har rundt 1200 betalende medlemmer og 400 aktive frivillige. Gjennom samarbeidsavtalen får kommunen blant annet tilgang til hjelpekorps og beredskapsvakter dersom noe skulle skje. 

- Avtalen gjør oss vesentlig bedre rustet til å håndtere eventuelle kriser. Røde Kors kan blant annet bidra dersom det oppstår en situasjon som gjør det nødvendig å evakuere mennesker, og de vil da kunne stille sine lokaler til disposisjon. De kan også påta seg å etablere og drifte pårørendesentre, og bidra i søk og redning, sier Jan Eide.

Røde Kors kan også bidra med sin kompetanse inn i kommunens kriseledelse, og Aune er mer enn klar for å stille opp dersom situasjonen krever det. 

- Det er ting man håper det aldri blir behov for, men kommunen kan ikke ivareta alt dette alene. Man er avhengig av å få til et godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten, sier han.