Velkommen til kurs for frivillige i Tønsberg

Velkommen til kurs for frivillige i Tønsberg

Vi hjelper deg med å dekke kompetansebehovene for å trygge deg i rollen som frivillig i helse og omsorg.

Kurset består av én kurskveld med følgende tema:                                                                                               

  • Rolle- og forventningsavklaring                                                                                 
  • Samarbeid og fellesskap                                                                                                   
  • Frivillighet styrker folkehelsen                                                                             
  • Taushetsløfte                                                                                                                                                                                   

Kurset retter seg mot frivillige lag og organisasjoner som både er aktive og ikke aktive i Mestring og helse, og mot innbyggere som ønsker å engasjere seg som enkelt frivillige.

Når:
Onsdag 11. mai
Kl. 18.00 – 21.00

Hvor:
Tønsberg og Færder bibliotek, Storgaten 16, 3126 Tønsberg

Påmeldingsfrist:
9.mai                                                                                                                

Påmelding i aktivitetskalenderen Friskus. 

Tønsberg Frivilligsentral, tlf 903 65 350

Til toppen