Vil du ta ordet i kommunestyremøtet?

Har du et budskap eller et spørsmål til politikerne i Tønsberg kommune? Da kan du delta på «Åpen post» i kommunestyremøtet og få inntil fem minutter taletid!

Ordføreren på podiet i kommunestyresalen og stemmesedler som løftes opp. - Klikk for stort bilde

 

- Vi ønsker at innbyggerne skal ha mulighet til å ytre seg og sette fokus på saker de brenner for. Vi som er folkevalgte representerer jo alle innbyggerne i kommunen vår, og da er det viktig at folk har mulighet til å gi oss signaler og komme i dialog med oss om saker de syns er viktig, sier ordfører Frank Pedersen.

Håper på engasjement

«Åpen post» har vært omtalt i det politiske reglementet for Tønsberg kommune lenge, men så langt har ingen benyttet seg av muligheten til å entre talerstolen og fremme sitt budskap. Det håper ordføreren at folk vil gjøre fremover.

- Vi ønsker oss et levende lokaldemokrati der flest mulig deltar og er aktive. Da bør det være interessant for mange å få muligheten til å snakke direkte til de folkevalgte som til syvende og sist fatter beslutningene. Jeg tror også at alle som er lokalpolitikere ønsker å være mest mulig tilgjengelige for folk og få vite hva innbyggerne er opptatt av, så dette er verdifullt for alle, sier han.

Ikke saker på sakslisten

«Åpen post» skal være et fast punkt på agendaen før formelt kommunestyremøte settes, og alle innbyggere i kommunen kan be om å få ordet. Det er likevel noen føringer for hvilke saker som kan løftes fram.

- Det må gjelde kommunale forhold, og det må være saker som er av allmenn interesse for innbyggerne. Det er heller ikke mulig å ta ordet for å gi innspill til saker som er oppført på sakslisten, sier Pedersen.

Dette er føringene for «Åpen post»

  • Tema for innlegget meldes i forkant og senest 09.00 dagen før kommunestyremøtet
  • Tidsramme 5 minutter
  • Maks tre spørsmål i hvert møte 
  • Bare ordfører svarer/kommenterer innleggene 
  • Åpnes ikke for debatt i etterkant av innleggene  

 

Før formelt møte i kommunestyret settes, avsettes det tid til innlegg fra tilhørere i salen. Innleggene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Innlegg som gjelder saker oppført på møtets saksliste skal avvises av møteleder (ordfører). Så langt det er hensiktsmessig skal temaene som bringes opp under åpen post fremgå av møteboken.

Slik melder du deg på

Send en e-post til politisk sekretariat,  sekretariat@tonsberg.kommune.no
Oppgi navn, kontaktinformasjon og temaet du ønsker å snakke om.