Vil du være med å lage sommerskole for barn og unge i Tønsberg?

Vil du være med å lage sommerskole for barn og unge i Tønsberg?

Tønsberg kommune har fått midler av staten til å arrangere gratis sommerskole for elever i kommunale og private grunnskoler. Derfor inviterer vi deg, ditt lag, din forening eller din organisasjon til å være med å skape tidenes skoleferie for barn og unge i kommunen vår! To barn på sykkel ved sjøen i Tønsberg - Klikk for stort bildeSommer i Tønsberg  

Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021. I tillegg til kommunens egne arrangementer, ønsker vi at lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner også deltar med tilbud inn i årets sommerskole. Dette kan også være en arena hvor lag og foreninger har muligheten for å vise seg frem og øke rekrutteringen til sine ordinære tilbud. Tilbudet kan kompenseres med inntil kr. 3000 pr. deltager.

Kriterier for å delta

 • Tilbudene må være tilpasset grunnskoleelever, eller en aldersgruppe innenfor 1 – 10 klasse grunnskoleelever
 • Tilbudene skal helst ha en varighet på en uke (mandag - fredag) og gjennomføres på dagtid
 • Tidspunkt for gjennomføring er i løpet av skolens ferie (18. juni – 18.august 2021)
 • Tilbudet må ha et forsvarlig antall instruktører/lærere/voksne, og det må innhentes politiattest for
 • alle som skal bidra
 • Egne lokaler/fasiliteter kan benyttes, eller du/dere kan gjøre avtale om lån av kommunale bygg
 • Det oppfordres spesielt til å planlegge kursene på en slik måte at elever med ulike funksjonsnedsettelser skal kunne delta

Send søknad innen 20. mai

Ønsker du å bidra, send kortfattet søknad merket med sommerskole 2021 til postmottak@tonsberg.kommune.no innen 20. mai 2021.

Søknaden må inneholde:

 1. En skisse av opplegget, inkludert mål og målgruppe
 2. Ønskede uker for når opplegget skal gjennomføres
 3. Antall plasser til elever
 4. Antall voksne/instruktører/lærere
 5. Hvilken sum det søkes om

Har du ikke mulighet til å arrangere en hel uke?

Har du/dere ikke mulighet til å arrangere en hel uke med aktiviteter, kan kommunen eventuelt koordinere og sy sammen pakker av dagsarrangementer med flere lag og foreninger til ukesopplegg. Vi hører derfor også gjerne fra dere hvis dere ønsker å søke om færre dager.

Utvalg av tilbud

Kommunen vil etter søknadsfristens utløp plukke ut et utvalg av tilbud som sikrer nødvendig omfang, kvalitet og variasjon i sommerskolen. Dette innebærer at ikke alle søkere med sikkerhet vil få tilskudd til sine tilbud.

Kursene må tilfredsstille kommunens krav til smittevern.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt anita.schjelderup@tonsberg.kommune.no

Til toppen