- Vil foredle Tønsbergs kulturarv

- Vil foredle Tønsbergs kulturarv

Ida Johre- Tønsberg har alt som skal til for å bli landets ledende middelalder-kommune, sier virksomhetsleder Ida Johre. 19. mai inviterer hun lag og foreninger til møte om arbeidet med kommunedelplanen for kulturminner og strategien for middelalder og vikingtid.

I desember skal kommunestyret vedta kommunedelplanen for kulturminner og strategien for middelalder og vikingtid.

- Alt ligger til rette for at Tønsberg skal kunne nå målet om å bli landets ledende middelalder-kommune. Vi har historien, politisk vilje og tilgang på kompetanse. Men for at vi skal nåRingmuren på Slottsfjellet er rester av en gammel middelalderborg.  målet, må vi jobbe sammen, sier Ida Johre.

19. mai inviterer hun alle foreninger som jobber med historie og kulturarv til et felles informasjons- og innspillsmøte. Der vil kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for arbeidet presenteres, og lag og foreninger vil få anledning til å komme med innspill.

- Det er mange foreninger i Tønsberg som jobber med disse tingene. Vi ønsker å bli litt bedre kjent med dem, og vi vil gjerne at de skal bli litt bedre kjent med hverandre. I tillegg ønsker vi å høre deres tanker rundt hva vi burde legge vekt på i de planene og strategiene vi jobber med nå, sier hun.

- Vi må vite hva vi ser

Mennesker har til alle tider søkt røttene sine. Strategien for middelalder og vikingtid skal bidra til å foredle vår tidlige kulturarv.Sem kirke er én av fire middelalderkirker i Tønsberg. Den ble bygd omkring år 1100. 

- De som la grunnlaget for den kommunen og byen vi har nå, la igjen spor etter seg. De synes i dag ofte som ruiner. Vi ser slottet, borgen, kongsgården, klostre og kirker. Alt dette kan sette oss på sporet av hva denne byen er grunnlagt på. Men disse sporene er ikke verdt så mye hvis folk ikke vet hva de ser og kjenner historien. Dette blir en av de viktigste oppgavene våre; å formidle historien til kommunen og byen på en relevant og spennende måte, sier Johre.

Tønsberg kommune har blant annet fire middelalderkirker; Fon, Sem, Våle og Ramnes. Johre mener vi ikke bare trenger å kjenne historien, men at også har mye å lære av den.

- De som levde før oss, ikke bare i vikingtid og middelalder men også nærmere oss i historien, levde liv som var mer bærekraftige. Dette er det relevant for oss å lære mer om i den tiden vi lever nå, med problemstillingene knyttet til forbruk og overforbruk, sier hun.

Nyere tids kulturminner

I kommunedelplanen legger kommunen opp til å prioritere nyere tids kulturminner. Det vil si kulturminner fra tiden etter reformasjonen i 1537 og frem til i dag. Kommunedelplanen skal ut på høring i løpet av høsten, og vedtas av kommunestyret i desember. Johre tror både kommunedelplanen og strategien vil gjøre folk stolte av kommunen de tilhører.

- Kulturminner kan være utrolig kjedelig hvis man ikke vet hva man ser på, eller ikke vet noe om bakgrunnen. Sammen med lag og foreninger skal vi nå gjøre historien relevant for innbyggere og gjester. Det er et hav av fortellinger og spor i kommunen vår, og mange ting man kan oppleve. Folk kommer til å bli overrasket og stolte av byen og kommunen vår – enda mer stolte enn de allerede er, sier hun.

Påmelding

Møtet er åpent for alle som ønsker å delta, men av hensyn til serveringen er det ønskelig med påmelding innen 16. mai.

Hvor:
Slottsfjellmuseet

Når:
Torsdag 19. mai.
Tema Kommunedelplan for kulturminner kl. 17.30
Tema strategi for middelalder og vikingtid kl. 19.30
Det serveres mat kl. 19.00

Påmelding:
Send din påmelding til Kristian Juel
kristian.juel@tonsberg.kommune.no

Til toppen