Vil styrke de ansattes relasjonskompetanse

Eirill Næs, Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Line Tonholt Børresen og Espen Riiser.

De ansatte i Tønsberg-skolene gjør seg klare til et storstilt gruppearbeid. Et nytt nettkurs med 12 korte filmer og refleksjonsoppgaver skal styrke lærernes, ledernes og andre ansattes kompetanse i å skape gode relasjoner og et trygt og godt læringsmiljø for elevene. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Likevel viste Elevundersøkelsen som ble publisert 20. januar at andelen elever i norsk skole som opplever mobbing økte fra 2021 til 2022. Tallene for Tønsberg kommune er foreløpig ikke tilgjengelig.

- Vi har egentlig jobbet med det å skape trygge, gode klassemiljøer i skolen så lenge jeg kan huske. Vi vet at læreren er den viktigste innsatsfaktoren, og lærerne trenger både påfyll av kompetanse og øvelse for å være gode klasseledere. I tillegg er det viktig at de ansatte i SFO også er bevisste og har kompetanse i hvordan de skal skape et trygt og godt miljø for barna, sier Espen Riiser, kommunalsjef for oppvekst og læring i Tønsberg kommune. 

Filmer og gruppearbeid

Nå håper han at et nytt, digitalt kursopplegg utviklet i samarbeid med Tilknytningspsykologene skal gi resultater og bidra til at flere barn får oppleve en trygg skolehverdag. 

- Vi har utarbeidet et kursopplegg som ligger klart og kan brukes i mange år fremover. Vi har en klar forventning om at det skal tas i bruk, og rektorene var entusiastiske da vi presenterte opplegget for dem i dag, sier Riiser.

Kurset skal også kunne brukes av hjelpetjenestene som jobber inn mot barn og unge, som for eksempel skolehelsetjenesten, PPT, Ung i Tønsberg og forebyggende helse.

- Hjelpetjenestene kan bruke opplegget i utviklingen av egne ansatte og bistå skolene med kompetanse. En god hjelpetjeneste skal både være en god sparringspartner og samtidig kunne være en kritisk venn, sier han.

Skape relasjoner

Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg

Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg er begge psykologspesialister, og har gjennom selskapet Tilknytningspsykologene utarbeidet kursopplegget i samarbeid med folkOm og kommunen. 

- Dette er et forebyggende kurs. Vi går ikke inn på hvordan man skal løse akutte situasjoner, men hvordan man kan jobbe forebyggende og langsiktig, forteller Torsteinson. 
Kjernen i kurset handler om skape trygghet gjennom gode relasjoner, og bygger på tilknytningsteori og skoleforskning. 

- Vi fokuserer først og fremst på de ansattes relasjoner til elevene. Det gjør vi fordi vi vet at de voksnes relasjoner til barna også får betydning for elevenes relasjoner til hverandre, sier han.

Reflekterende kultur

Kampen mot mobbing og arbeidet med å skape trygge læringsmiljøer i skolen har pågått i flere tiår. Det skulle likevel ta tid før et trygt læringsmiljø ble en lovfestet rettighet. 

- Allerede i 1977 kom det inn formuleringer i arbeidsmiljøloven som gir alle ansatte rett til trygghet på arbeidsplassen. Det tok 40 år før vi fikk en formulering inn i opplæringsloven som gir elevene i skolen den samme rettigheten, sier Torsteinson.

Nå håper Torsteinson og Brandtzæg at både lærere, helsepsykepleiere og mange andre ansatte i kommunen vil ta opplegget i bruk. 

- Man kan velge å bruke dette kursopplegget alene, men vi tenker at det er større kraft i å se filmene og reflektere sammen. Jeg mener det er viktig å skape en reflekterende kultur i skolen blant alle som jobber med barn og unge, sier Ida Brandtzæg. 

Se eleven innenfra

"Se eleven innenfra" er navnet på kursopplegget som nå skal tas i bruk i Tønsberg-skolene. Her får du en liten smakebit: