Pris og redusert betaling

Pris og redusert betaling

Kort fortalt

  • Barnehagetilbudet og prisene er felles for alle kommunale barnehager i Tønsberg
  • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetaling/gratis kjernetid.
  • Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid

 

Ikke norsk personnummer? Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid her    

Spørsmål og svar

Til toppen