Pris og redusert betaling

Kort fortalt

  • Barnehagetilbudet og prisene er felles for alle kommunale barnehager i Tønsberg
  • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetaling/gratis kjernetid.
  • Betaling for barnehageplass følger statens maksimalsatser

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid   

Spørsmål og svar

Ikke norsk personnummer? Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid her