Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Kort fortalt

  • Alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen.
  • Hvis barnet ditt ikke har det trygt og godt, må du snakke med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen.
  • Tønsberg har en plan for å forebygge mobbing og krenkelser i barnehagen.


Tønsberg kommunes handlingsplan mot mobbing og andre krenkelser. Planen er felles for barnehagene og skolene. (PDF, 2 MB)


Tønsberg kommune har et beredskapsteam som skal bistå i mobbesaker der barnehagens ordinære tiltak ikke har hatt ønsket effekt. Her kan du lese om teamet.
 

Mer informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter