Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Kort fortalt

  • Alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen
  • Dersom barnet ditt ikke har det trygt og godt, må du kontakte barnehagen
  • Det er skrevet en plan for å forebygge mobbing og krenkelser i barnehagen


Last ned Tønsberg kommunes handlingsplan mot mobbing og andre krenkelser. Planen er felles for alle barnehagene og skolene. (PDF, 2 MB)


Tønsberg kommune har et beredskapsteam som skal bistå i mobbesaker der barnehagens ordinære tiltak ikke har hatt ønsket effekt. Her kan du lese om teamet.
 

På nullmobbing.no er det mer informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

Til toppen