Vedtekter for barnehagene

Vedtekter for barnehagene

Kort fortalt

  • Alle barnehager skal ha vedtekter (barnehageloven)
  • Vedtektene skal gi opplysninger som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen
  • Det er barnehageeier som fastsetter vedtektene
  • Søknadsfristen til hovedopptaket var 15. februar
    Fra 2021 er søknadsfristen 1. mars

Re og Tønsberg kommuner ble slått sammen til Tønsberg kommune 1. januar 2020.
De gamle kommunene har ulike vedtekter for de kommunale barnehagene:

Frem til disse datoene foreligger vil det være de gamle vedtektene for henholdsvis Re kommune og Tønsberg kommune som gjelder.

Her kan du finne mer informasjon om å søke, svare, bytte eller si opp barnehageplass

Til toppen