Vedtekter for barnehagene

Kort fortalt

  • Vedtektene gir opplysninger som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen
  • Alle barnehager skal ha vedtekter (barnehageloven)
  • Det er barnehageeier som fastsetter vedtektene
  • Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars

Fra 01.08.24: NYE vedtekter for kommunale barnehager (PDF, 490 kB)