Vedtekter for barnehagene

Vedtekter for barnehagene

Kort fortalt

  • Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter
  • Vedtektene skal gi opplysninger som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen
  • Det er barnehageeier som fastsetter vedtektene

Re og Tønsberg kommuner ble slått sammen til Tønsberg kommune 1. januar 2020. De gamle kommunene har ulike vedtekter for de kommunale barnehagene. Det er foreslått at nye vedtekter trer i kraft fra 1. august 2020 (vedtekter om opptakskriterier og overflytting fra en barnehage til en annen er foreslått at trer i kraft fra 6. februar 2020). Frem til disse datoer foreligger vil det være de gamle vedtektene for henholdsvis Re kommune og Tønsberg kommune som gjelder

Vedtekter for barnehagene i Tønsberg (PDF, 144 kB)

Private barnehager har egne vedtekter. Gå til barnehagens nettside for å finne vedtektene. 

Til toppen