Vedtekter for barnehagene

Vedtekter for barnehagene

Kort fortalt

  • Alle barnehager skal ha vedtekter (barnehageloven)
  • Vedtektene skal gi opplysninger som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen
  • Det er barnehageeier som fastsetter vedtektene
  • Søknadsfristen til hovedopptaket var 15. februar
    Fra 2021 er søknadsfristen 1. mars
Til toppen