Søke, svare, bytte eller si opp barnehageplass

Kort fortalt

Her kan du søke barnehageplass og svare  

Les vedtektene til barnehagene

Her kan du bytte og si opp en barnehageplass