Søke, svare, bytte eller si opp barnehageplass

Kort fortalt

  • Vil du søke, svare, bytte eller si opp barnehageplass, gjøres det i foresattportalen
  • Søknadsfristen til hovedopptaket i 2024 er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass fra høsten må du søke i perioden 1. januar - 1. mars. 
  • Hvis du har søkt om plass innen 1. mars, får du svar i digital postkasse i løpet av april.
  • Du kan søke om barnehageplass etter hovedopptaket. Hvis det er ledige plasser tildeles disse fortløpende. Du vil få svar når det eventuelt er mulig å tilby plass.

Her kan du søke barnehageplass og svare  

Les vedtektene til barnehagene

Her kan du bytte og si opp en barnehageplass