Skolefraværsteam

​​Kort fortalt

  • Skolefraværsteamet er et tverrfaglig rådgivningsteam.
  • Vi kan på kort tid bistå skoler og familier med å forstå hva skolefraværet, begynnende vegring, forsentkomming eller lignende kan handle om.
  • Vi kan hjelpe til med å komme i gang med tiltak.
  • Skole og foresatte i Tønsberg kommune kan ta direkte kontakt med oss.


Hvem kan ta kontakt med oss?

Skole og foresatte i Tønsberg kommune kan ta direkte kontakt med oss dersom dere har et barn som strever med å være på skolen.

Det er normalt at barn i perioder og av ulike grunner ikke har lyst eller orker å dra på skolen. Dersom barnet har utrykt dette over tid (mer en 14 dager), tenker vi at dette kan være et tegn på at noe ikke er som det skal.

Vi oppfordrer foresatte og lærer til å snakke sammen med en gang dere blir bekymret. Bruk gjerne Tiltakstrappen og Veilederen som guide. Neste trinn kan være å ta kontakt med oss i Skolefraværsteamet.

Les skolefraværsveilederen her (PDF, 2 MB)

Tiltakstrappen for bekymringsfullt fravær (PDF, 414 kB)

Hva kan vi hjelpe med?

  • Vi er et sammensatt team med ulike fagbakgrunner som har jobbet med skolefraværsproblematikk i mange år.
  • Vi er to på vakt hver uke og har satt av hver torsdag slik at vi kan rykke raskt ut å møte barnet, foresatte og skole samme uke som de tar kontakt.
  • I løpet av denne tiden forsøker vi å danne oss et bilde av situasjonen samt prøve ut eller justere tiltak. Vi kan også bistå med å koble på eventuelle andre hjelpeinstanser dersom familien ønsker det.
  • Vi prøver å hjelpe alle parter med å se fremover og forsøker å finne ut av hvor skoen trykker og hva akkurat dette barnet, skolen eller familien trenger.
  • Dersom det er behov for mer langvarig oppfølging, hjelper vi til med en eventuell henvisning. En av oss følger ofte barnet og familien videre dersom det er mulig.
  • Det er frivillig å ta kontakt med Skolefraværsteamet.

Send en henvendelse til Skolefraværsteamet

Vi har et enkelt henvendelsesskjema vi ønsker dere skal fylle ut (tar 5 minutter). Barnets navn skal ikke nevnes i henvendelsen. Vi fordeler saker hver uke, så vi kommer raskt i kontakt med dere. 

NB! Dersom barnet allerede har en saksbehandler i PPT eller Familiehuset, vil vi at dere snakker med dem først. Da kan saksbehandler vurdere behovet for bistand fra Skolefraværsteamet.

Send en henvendelse til Skolefraværsteamet

Har du spørsmål?

Ta kontakt med leder av Skolefraværsteamet, Knut Olav Sundby.

Portrett av Knut Olav Sundby - Klikk for stort bilde


Knut Olav Sundby
leder av Skolefraværsteamet

Send e-post
Telefon: 906 13 769