Kontakt helsestasjonen digitalt

Tonje Andrine Olin - Klikk for stort bildeTonje Andrine Olin

Nå er jordmor og helsesykepleier kun et tastetrykk unna. Du kan kontakte helsestasjonen og skolehelsetjenesten digitalt via Helsenorge.no eller Helsenorge-appen.

- Mange vet at de kan kontakte fastlegen på nett, men det er nok ikke alle som har fått med seg at de også kan kontakte jordmor og helsesykepleier digitalt, sier helsesykepleier Tonje Andrine Olin.

Tønsberg kommune har tatt i bruk DigiHelsestasjon, som gjør helsestasjonen og skolehelsetjenesten digitalt tilgjengelig for innbyggerne.

- Bedre flyt

Målet med DigiHelsestasjon er å gjøre tjenestene mer tilgjengelig for publikum, og å sørge for bedre arbeidsflyt på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten.

- Jordmødre og helsesykepleiere ønsker jo å bruke mest mulig av tiden sin på å tilby tjenester til mennesker som trenger det. Hvis vi kan redusere antallet telefonhenvendelser og få flere til å bestille timer digitalt, vil det frigjøre tid, forteller Olin.

Løsningen legger til rette for at innbyggerne kan sende og motta meldinger trygt og sikkert, og at de kan få oversikt over avtaler, motta varslinger og enkelt få tilgang til relevant informasjon.

- Mange har jo blitt vant til å forhold til seg til fastlegen på denne måten, men nå håper vi at flere også vil henvende seg digitalt til helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Når vi har muligheten til å sende varsler og påminnelser til brukerne, vil det forhåpentligvis også bidra til å redusere antallet timer som folk ikke møter opp til, sier Olin.

- Vil nå guttene

Olin håper digitale løsningen vil gjøre det enklere for brukerne å kontakte helsetjenestene.

- Vi vet at noen innbyggere syns vi har vært for lite tilgjengelige. Samtidig er det noen grupper som i liten grad kontakter helsetjenestene, og som vi ønsker å nå ut til. For mange ungdom, og særlig unge gutter, er terskelen høy for å be om hjelp. Når det kan gjøres digitalt, håper vi at terskelen blir lavere, sier Olin.

Slik gjør du

For å bruke Helsenorge på vegne av barn logger du først inn som deg selv. Deretter velger du hvem du vil se opplysningene for eller utføre tjenester på vegne av.

På Helsenorge kan du representere barn du har foreldreansvar for, og se deres helseopplysninger, med noen begrensninger:

Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet. Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Du kan bruke Helsenorge på vegne av barn under 12 år. Når barnet fyller 12 år vil innsynsretten for foreldre automatisk reduseres. Etter fylte 12 år kan du derfor ikke lenger sende melding på vegne av barnet. Du kan fortsatt se alle timeavtaler, med mindre avtalen er unntatt foreldreinnsyn.

Ungdommer over 16 år

For unge over 16 år har ikke foreldre lenger tilgang til tjenester på vegne av barnet. De som har BankID eller tilsvarende kan selv logge inn og bruke tjenestene.